Grand Bazar

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Groenplaats
Locatie Groenplaats 31, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Warenhuis Grand Bazar

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Warenhuis Grand Bazar

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Warenhuis, sinds 1885 te Antwerpen op de Groenplaats gevestigd. Uitbreidingen in 1890, 1899 en 1908-1909. Voorgevel langs Groenplaats gemoderniseerd in 1899; gevel langs Eiermarkt in 1909 heropgebouwd, beide naar ontwerp van architecten Louis Hamaide en Edouard Van Opstal. Vernietigd tijdens bombardement en brand in oktober 1914, zodat de gevel langs de Groenplaats volledig heropgericht werd in 1920 naar ontwerp van Edouard Van Opstal en Ernest Pelgrims. Ten slotte vergroot tot zijn huidige afmetingen in 1930-1931 waarvoor huizenblok Hespenstraat gesloopt werd en uniforme gevels aan Eiermarkt-Beddenstraat-Schoenmarkt gebouwd werden naar ontwerp van Emiel Van Averbeke en Edouard Van Opstal. Laatste vergroting in 1970 met parkeergarage op hoek Schoenmarkt.

Voorgevel Groenplaats: imposante gevel in beaux-artsstijl van 1920 naar ontwerp van Edouard Van Opstal en Ernest Pelgrims, opgetrokken uit Franse steen van Chauvigny. Lijstgevel van elf traveeën en drie bouwlagen, verticaal doorbroken voor drie risalieten: middenrisaliet met diepe halfronde nis met geprofileerde booglijst voorzien van een gesculpteerde cartouche-sluitsteen met inscriptie "GB", geflankeerd door twee zittende figuren, waarboven een gekornist fronton. Bekronende koepel, rijk gedecoreerd met festoenen: op de belvedère torsen naakte putti een wereldbol. Voorts twee kleinere zijrisalieten, eveneens gemarkeerd door een rijk versierde koepel: rechthoekige deuren met ovaal bovenlicht, versierd met rolwerk en hoorn des overvloeds. Pui met brede rechthoekige winkel. Bovengevel geordonneerd door kolossale pilasters met composiet kapiteel; compenseren de horizontale gerichtheid van de brede metalen ramen. Boven de kroonlijst, onderbroken door middenrisaliet, werd een dakverdieping uitgewerkt achter een blinde attiek waarvan de postamenten voorzien zijn van monumentale siervazen.

Zijgevels Eiermarkt-Beddenstraat-Schoenmarkt in nieuwe-zakelijkheidstijl van de vroege dertiger jaren.

Gevels van natuursteen geopend door middel van brede rechthoekige metalen vensters. De gebroken gevellijn langs de Eiermarkt vangt het onregelmatige verloop van de rooilijn op. Van het oorspronkelijk interieur bleef enkel de centrale, brede, overkoepelende beglazing.

  • DESLANDES, Architectuurarchief Provincie Antwerpen, Historique du Grand Bazar d'Anvers, 1885-1968, Antwerpen, 1972.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Groenplaats

Groenplaats (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.