Beschermd monument

Maagdenhuis

Beschermd monument van tot heden

ID
6178
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6178

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

Het Maagdenhuis of meisjesweeshuis is beschermd als monument.Waarden

Het meisjesweeshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Maagdenhuis

Lange Gasthuisstraat 33 (Antwerpen)
School en tehuis voor vondelingen en arme weesmeisjes, gesticht door Jan Van der Meeren in 1552. Complex gebouw met kapel en binnenplaats in gotische, renaissance, en traditionele stijl, uit de tweede helft van de 16de en de eerste helft van de 17de eeuw. Restauratie door de architect Jean-Jacques Winders in 1897 en volgende.