Persoon

Van Esbroeck, Leopold

ID: 8921   URI: https://id.erfgoed.net/personen/8921

Beschrijving


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

De Meersman

Grote Markt 19 (Antwerpen)
Diephuis dat in kern opklimt tot het tweede kwart van de 15de eeuw. Het gevelfront in neo-Vlaamserenaissance-stijl werd heropgebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsarchitect André Fivez uit 1950, voltooid in 1951.


De Pijnappel, Ceulen, De Guldenberch, Den Volaert

Grote Markt 28-36 (Antwerpen)
Geheel van neotraditionele diephuizen op de hoek van Grote Markt en Maalderijstraat, heropgebouwd door de Stad Antwerpen, naar ontwerpen door stadsarchitect André Fivez uit 1951, voltooid in 1953.


Den Luipaert

Grote Markt 15, Wisselstraat 9 (Antwerpen)
Diephuis met neobarokke verhoogde halsgevel op de hoek van Grote Markt en Wisselstraat, heropgebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsarchitect André Fivez uit 1950, voltooid in 1951.


Districtshuis Merksem

Burgemeester Jozef Nolfplein 1 (Antwerpen)
Het districtshuis van Merksem vervangt het oude gemeentehuis dat tijdens beschietingen in september 1944 nagenoeg onherstelbaar verwoest werd.


Gemeentehuis van Essen

Heuvelplein 23 (Essen)
Gemeentehuis van 1952 in moderne landelijke bouwtrant.


Hoekhuis In den Arend

Oude Kerkstraat 1 (Puurs-Sint-Amands)
Voormalige herberg van drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, in eclectische stijl gedateerd 1847 en 1910.


Internationaal Zeemanshuis

Falconrui 21 (Antwerpen)
Hoogbouwcomplex in naoorlogs modernisme, opgetrokken door de stad Antwerpen als hotel en tehuis voor zeelieden, naar een ontwerp van de architecten Paul Smekens en Hendrik Wittocx uit 1950.


Maagdenhuis

Lange Gasthuisstraat 33 (Antwerpen)
School en tehuis voor vondelingen en arme weesmeisjes, gesticht door Jan Van der Meeren in 1552. Complex gebouw met kapel en binnenplaats in gotische, renaissance, en traditionele stijl, uit de tweede helft van de 16de en de eerste helft van de 17de eeuw. Restauratie door de architect Jean Jacques Winders in 1897 en volgende.


Rubenshuis

Wapper 9-15 (Antwerpen)
Complex geheel van gebouwen rond rechthoekige binnenkoer met portiek, achterliggende tuin en tuinpaviljoen, ontstaan in 1611-27, wanneer Rubens er, na zijn terugkeer uit Italië in 1608, aan de Wappervaart een eigendom met bestaande woning in traditionele bak- en zandsteenstijl kocht en verbouwde tot woonhuis, een atelier liet bouwen in een italianiserende barok en beide verbond door een barokke portiek, die toegang verleende tot de kruiden- en bloementuin, waarin hij een sierlijk paviljoentje bouwde.


Zwartzusterklooster

Zwartzustersstraat 25 (Antwerpen)
Klooster van de zwartzusters hier gevestigd sinds 1345. De kapel dateert uit 1507, de kloostergebouwen kwamen tot stand in de eerste helft van de 16de eeuw en in de loop van de 17de eeuw. Twee tuinvleugels door Paul Van Glabbeek uit 1904.