Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel Groeningenhof met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-03-1995 tot heden
ID: 6517   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6517

Besluiten

Geografisch pakket Kontich
definitieve beschermingsbesluiten: 09-03-1995  ID: 2820

Beschrijving

Deze bescherming betreft het kasteel Groeningenhof inclusief de omgrachting, het omliggend landschapspark met parkbos en enkele gebouwen: dorpswoning, hoeve, pachthoeve en aanhorigheden van het kasteel.


Waarden

Domein van het kasteel zogenaamd "Groeningenhof" met omgeving met inbegrip van de huizen Kontichhof 3, 15, 23A en Groeningenlei 157 (nu nummer 159) is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

kasteeldomein dat zich sedert de 16de eeuw ontwikkeld heeft rond het kasteel.

artistieke waarde

landschapstuin naar een 19de-eeuws ontwerp.

sociaal-culturele waarde

in casu landschappelijke waarde: uitgestrekt groen gebied op de grens van Kontich en Aartselaar waarin het voorkomen van het kasteel en zijn bijgebouwen een belangrijke en zichtbepalende rol speelt.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein Groeningenhof en omgeving

Groeningenlei, Kontichhof (Kontich)
Het domein heeft zich gevormd vanaf de 16de eeuw. Het in oorsprong middeleeuwse kasteel is gelegen in een ruim omhaagd landschapspark met parkbos dat in zijn huidige vorm grotendeels dateert uit het einde van de 19de eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Aanhorigheden van het Groeningenhof

Kontichhof 23, 23A (Kontich)
Vroegere aanhorigheden met U-vormige aanleg, uit vierde kwart 19de eeuw; heden verbouwd tot woning, aan zuidzijde van de ingang tot het kasteel.


Dorpswoning

Kontichhof 3 (Kontich)
Kleine bakstenen woning uit het vierde kwart van de 19de eeuw in cottagestijl.


Hoeve met losse bestanddelen

Groeningenlei 159 (Kontich)
Hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw, omhaagd terrein; gelegen aan straatzijde, bij ingang Kontichhof.


Kasteel Groeningenhof en dienstgebouwen

Kontichhof 25, 27 (Kontich)
Nagenoeg rechthoekig kasteel hoofdzakelijk in neo-Vlaamserenaissance-stijl met neogotische elementen, uit de 16de-17de eeuw en 19de eeuw.


Lage Bogaardhoeve

Kontichhof 15, 15A (Kontich)
Pachthoeve bij Groeningenhof vermoedelijk circa 1870 opgericht op een perceel van het Warandeveld.