Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 97717   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97717

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voormalig begijnhof, hier gevestigd in 1544 ter vervanging van het vroegere begijnhof Curtis Syon, dat circa 1245 ontstond aan zuideinde van de Begijnhofstraat.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

volkskundige waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnhof

Ossenmarkt 5-6, Rodestraat 39, 43 (Antwerpen)
Voormalig begijnhof, hier gevestigd in 1544 ter vervanging van het vroegere begijnhof Curtis Syon, dat circa 1245 ontstond aan zuideinde van de Begijnhofstraat.


Is de omvattende vaststelling van

Breedhuizen met traditionele kern

Ossenmarkt 5-6 (Antwerpen)
In zijn huidige vorm, samenstel van twee breedhuizen met een traditionele kern die opklimt tot de 17de eeuw, aangepast en verhoogd in de 19de eeuw.


Pastorie van het begijnhof

Rodestraat 43 (Antwerpen)
Traditioneel breedhuis op een L-vormige plattegrond uit de tweede helft van de 17de eeuw, twee bouwlagen hoog onder een complex zadeldak (nok parallel aan en loodrecht op de straat, leien).