Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Keilig, Friedrich Eduard

Details

Beschrijving

De Duitse autodidactische landschapsarchitect Friedrich Eduard Keilig is vanaf 1844 werkzaam in de tuinbouwinstelling Keil in Leipzig waar hij zich bekwaamt in de boom- en kasplantenteelt. Later volgen cursussen scheikunde en plantkunde aan de universiteit. In de periode 1847-1849 is hij verbonden aan het Koninklijk Park van Charlottenburg in Berlijn. Een studiereis langsheen de belangrijkste tuinbouwbedrijven van het moment, brengt Keilig in 1853 naar Brussel waar hij ervaring opdoet bij de gerenommeerde sierteler Jean Linden (1817-1898). Het is daar dat hij kennis maakt met baron Charles Ernest de Man de Lennick (1800-1865), eigenaar van het kasteel van Bierbais te Mont-Saint-Guibert, die hem aan een eerste opdracht in België helpt en hem introduceert bij opdrachtgevers, vakgenoten en pers.

Naast een hele reeks private opdrachten ontwerpt Keilig ook voor openbare opdrachtgevers, zoals het Oostendse Maria-Hendrikapark en de aanplanting van de Brusselse Louizalaan. Het is vooral de aanleg van zijn winnend ontwerp voor het Ter Kamerenbos van Brussel (1862) waardoor hij internationale bekendheid verwerft en die hem ondermeer de opdracht voor het Antwerpse stadspark bezorgt. Vanaf 1868 tot aan zijn dood is Keilig in dienst van de stad Brussel als ‘inspecteur des plantations’.

Vanaf 1866 vervult Keilig verschillende opdrachten voor koning Leopold II, waaronder het verfraaien van het domein van Laken, de verdeling van het Zoniënwoud, het domein Tervuren en de heraanleg van de vijvers op het grondgebied van Vossem. Keilig is vermoedelijk niet meer actief na 1890, het jaar waarin de Franse tuinarchitect Lainé hem opvolgt als raadgever van de Koning.

  • HEBBELINCK K., 2009: Friedrich Eduard Keilig en het stadspark van Antwerpen, in: M&L. Monumenten, landschappen & archeologie,jg., nr.2, 46-70.
  • BARBIER H., 1986: Tuin- en landschapsarchitect Eduard Keilig (1827-1895). De ideale landschapstuin als model voor de 19de-eeuwse parken en tuinen, onuitgegeven eindverhandeling, Antwerpen.

Ontwerper van

Geen afbeelding beschikbaar

Park van Tervuren

Duisburgsesteenweg, Kasteelstraat, Leuvensesteenweg, Molenberglaan, Rijkunstdreef, Spaans-Huisdreef, Warande (Tervuren)

Het park van Tervuren werd beschermd als monument bij ministerieel besluit van 14 juli 2004. Deze bescherming werd twee maal gewijzigd. Bij de eerste wijziging bij ministerieel besluit van 7 mei 2009 werden enkele percelen uit de afbakening gehaald. Ook de voorliggende tweede wijziging bij ministerieel besluit van 5 juni 2009 hield een inkrimping van de afbakening in.

Geen afbeelding beschikbaar

Maria-Hendrikapark

Groendreef, Iependreef, Konterdamkaai, Maria-Hendrikapark zonder nummer, Platanendreef, Slimmersdreef (Oostende)

Het Maria-Hendrikapark te Oostende is beschermd als monument. De beschermingomvat het park met inbegrip van de beplanting, de waterpartijen, het parkmeubilair, de restanten van de oude stadsvestingen, de watertoren, de Armenonville en de elektriciteitscabine.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteeldomein van Huise

Akkerstraat, Appelhoekstraat, Kasteelstraat 36, Kasteelstraat 38, Lozermolenstraat, Ouwegemsesteenweg, Passionistenstraat (Kruishoutem)

Deze bescherming betreft het gehele kasteeldomein van Huise, met inbegrip van de dreef.

Geen afbeelding beschikbaar

Park van Tervuren met omgeving

Duisburgsesteenweg, Kasteelstraat, Leuvensesteenweg, Molenberglaan, Rijkunstdreef, Spaans-Huisdreef, Warande (Tervuren)

Het park van Tervuren met omgeving werd beschermd als landschap bij koninklijk besluit van 16 februari 1978. Deze bescherming werd meermaals gewijzigd. De eerste voorlopige wijziging bij ministerieel besluit van 7 mei 2009 werd niet definitief. De voorliggende tweede voorlopige wijziging bij ministerieel besluit van 5 juni 2009 werd definitief bij ministerieel besluit van 10 juni 2010. Deze wijzigingen hielden een inkrimping van de afbakening in.

Domein Drie Fonteinen

Beneluxlaan, Blaesenbergweg, Brusselsesteenweg, Koningslosteenweg 77, Rubensstraat (Vilvoorde)

De bescherming als landschap betreft het sinds 1956 stedelijk park, ontstaan uit de samensmelting van drie landgoederen, waaronder één van de oudste landschappelijke, 'Engelse' parken van België, aangelegd rond 1778 door de bankier J.-J. Walckiers de Gammerages.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteel de Ribaucourt

Kasteelhoekstraat 2 (Steenokkerzeel)

Geïsoleerde ligging ten zuidoosten van de dorpskom waarmee het vroeger verbonden was door een lange dreef.

Geen afbeelding beschikbaar

Landhuis Hof ter Logien

Poverstraat 11 (Merchtem)

Heden is het een sober landhuis gelegen in een fraai aangelegd park naar Engelse stijl, met bij de ingang een naar verluidt in 1870 geplant beukenbos.

Kasteel Boekenberg: park

Eduard Van Steenbergenlaan, Gouverneur Holvoetlaan, Unitaslaan, Van Baurscheitlaan (Antwerpen)

Het Boekenbergpark te Deurne, een typisch voorbeeld van parkaanleg in 19de-eeuwse landschappelijke stijl, is beschermd als landschap.

Stadspark

Louiza-Marialei, Quinten Matsijslei, Rubenslei, Van Eycklei (Antwerpen)

Het stadspark van Antwerpen is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteel Boekenberg

Gouverneur Holvoetlaan 28 (Antwerpen)

Landhuis, in kern opklimmend tot de eerste helft van de 16de eeuw, werd tussen 1751 en 1755 in rococostijl herbouwd en is gelegen in het gelijknamig park.

Geen afbeelding beschikbaar

Domein d'Ursel

Edmond Vleminckxstraat, Hingenebroekpolderdijk, Kasteeldreef, Kleine Hinckstraat, Koningin Astridlaan, Leopoldstraat, Louis De Baerdemaekerstraat, Notelaerdreef, Victor De Witstraat, Wielstraat, Wolfgang d'Urselstraat, Zijdeweg (Bornem)

De bescherming omvat het domein d’Ursel te Hingene (Bornem) met het als monument beschermde kasteel d’Ursel, het kasteelpark, de omgeving van paviljoen De Notelaer, de kasteeldreef en de Hingenebroekpolder.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteel d'Ursel

Wolfgang d'Urselstraat 7 (Bornem)

Dubbel omgracht kasteel, met in 1981 heraangelegde, omringende Franse tuinen en parkbos ten noorden.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadspark

Quinten Matsijslei, Rubenslei, Van Eycklei (Antwerpen)

Het Stadspark van Antwerpen, een driehoekig park tussen de Quinten Matsyslei, de Rubenslei en de Van Eycklei, werd in 1869 ontworpen door de Duitse landschapsarchitect Eduard Keilig.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadspark: hangbrug

Quinten Matsijslei, Rubenslei, Van Eycklei (Antwerpen)

De hangbrug in het stadspark van Antwerpen is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteel van Westmalle

Kasteellaan 83 (Malle)

Omwald kasteel met mooi omhaagd park aangelegd naar ontwerp van tuinarchitect Keilich en door nieuw aangeplante eikendreef verbonden met de dorpskern.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteel van Westmalle: omgeving

Berckhovenstraat, De Hoeve, Kapselstraat, Kasteellaan, Leemstraat, Oude Molenstraat (Malle)

De bescherming omvat de omgeving van het kasteel van Westmalle, met inbegrip van het als monument beschermde kasteel en de zogenaamde rondbouw, het park van het kasteel, de dreef ernaartoe, de Sint-Martinuskerk met kerkhof, het hoevecomplex De Grote Hoeve en omgevende weilanden.

Geen afbeelding beschikbaar

Maria-Hendrikapark

Maria-Hendrikapark zonder nummer (Oostende)

Het Maria-Hendrikapark werd tussen 1888 en 1892 aangelegd naar ontwerp van E. Keilig op initiatief van koning Leopold II. Latere aanpassingen gebeurden onder leiding van ontwerper E. Lainé. Het park is aangelegd in een gemengde parkstijl met een algemene landschappelijke structuur waarbij de waterpartijen, het wegennet, de open grasperken en gesloten boompartijen kenmerkend zijn.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteel van Huise

Kasteelstraat 36, Kasteelstraat 38 (Kruishoutem)

Het kasteel van Lozer is ook gekend onder de naam kasteel van Huise of kasteel della Faille. Het kasteeldomein met bijgebouwen bevindt zich in een uitgestrekt landschapspark met vijvers, begrensd door de Kasteelstraat ten noorden, de Appelhoekstraat ten westen en de Lozerbeek ten zuiden. Het kasteelpark wordt omgeven door landbouwgronden.

Geen afbeelding beschikbaar

Domein kasteel van Huise

Akkerstraat, Appelhoekstraat, Kasteelstraat 36, Kasteelstraat 38, Lozermolenstraat, Ouwegemsesteenweg, Passionistenstraat (Kruishoutem)

Het kasteelpark en omgeving bij het kasteel van Huise te Kruishoutem is beschermd als landschap.

Stadspark

Quinten Matsijslei, Rubenslei, Van Eycklei (Antwerpen)

Het Stadspark van Antwerpen, een driehoekig park tussen de Quinten Matsyslei, de Rubenslei en de Van Eycklei, werd in 1869 ontworpen door de Duitse landschapsarchitect Eduard Keilig.

Domein d'Ursel

Edmond Vleminckxstraat, Hingenebroekpolderdijk, Kasteeldreef, Kleine Hinckstraat, Koningin Astridlaan, Leopoldstraat, Louis De Baerdemaekerstraat, Notelaerdreef, Victor De Witstraat, Wielstraat, Wolfgang d'Urselstraat, Zijdeweg (Bornem)

Het kasteel van Hingene, in zijn classicistische vorm ontworpen door Giovanni Servandoni in het derde kwart van de 18de eeuw, vormde eeuwenlang de residentie van de familie d’Ursel.

Warande

Duisburgsesteenweg, Kasteelstraat, Leuvensesteenweg, Molenberglaan, Rijkunstdreef, Spaans-Huisdreef, Warande (Tervuren)

De Warande van Tervuren was ooit het besloten jachtgebied van de hertogen van Brabant. Kort voor 1213 vestigde hertog Hendrik I zich in Tervuren, meer bepaald op het oostelijke punt van een landtong, gevormd door de samenvloeiing van de Maelbeek en de Voer.

Kasteel Boekenberg met park

Gouverneur Holvoetlaan 28, Antwerpen (Antwerpen)

Landhuis, in kern opklimmend tot de eerste helft van de 16de eeuw, werd tussen 1751 en 1755 in rococostijl herbouwd en is gelegen in het gelijknamig park.

Kasteel van Westmalle

Kasteellaan 83, Malle (Antwerpen)

Omwald kasteel met mooi omhaagd park aangelegd naar ontwerp van tuinarchitect Keilich en door nieuw aangeplante eikendreef verbonden met de dorpskern.

Kasteel d'Ursel

Wolfgang d'Urselstraat 7, Bornem (Antwerpen)

Dubbel omgracht kasteel, met in 1981 heraangelegde, omringende Franse tuinen en parkbos ten noorden.

Hangbrug

Van Eycklei zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

In mei 1868 tekende architect Eduard Keilig, de ontwerper van het Antwerpse Stadspark, een detailplan voor de hangbrug in het park. De brug kreeg een spanwijdte van 27,5 meter en rust op een deel van de voormalige aarden wal van de 'Herentalse schans'. De landhoofden van metselwerk zijn uitwendig versierd met kunstmatige rotsen.

Landhuis Hof ter Logien

Poverstraat 11, Merchtem (Vlaams-Brabant)

Sober landhuis, kern opklimmend tot 1630 doch verbouwd in de 18de en 19de eeuw, gelegen in een in 1884 aangelegd park ontworpen door architect Keilig, met bij de ingang een in 1870 geplant beukenbos met poorttoren uit begin 18de eeuw.

Kasteel de Ribaucourt

Kasteelhoekstraat 1, 1B, 2, 3, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

Waterslot, reeds vermeld in 1192, met grotendeels 17de-eeuwse gebouwen met aanpassingen in de 18de en 19de eeuw.

Domein kasteel van Huise

Kasteelstraat 36-38, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)

Het kasteel van Lozer is ook gekend onder de naam kasteel van Huise of kasteel della Faille. Het kasteeldomein met bijgebouwen bevindt zich in een uitgestrekt landschapspark met vijvers, begrensd door de Kasteelstraat ten noorden, de Appelhoekstraat ten westen en de Lozerbeek ten zuiden. Het kasteelpark wordt omgeven door landbouwgronden.

Maria-Hendrikapark

Maria-Hendrikapark zonder nummer, Oostende (West-Vlaanderen)

Het Maria-Hendrikapark werd tussen 1888 en 1892 aangelegd naar ontwerp van E. Keilig op initiatief van koning Leopold II. Latere aanpassingen gebeurden onder leiding van ontwerper E. Lainé. Het park is aangelegd in een gemengde parkstijl met een algemene landschappelijke structuur waarbij de waterpartijen, het wegennet, de open grasperken en gesloten boompartijen kenmerkend zijn.

Domein van het Kasteel van Ossel

Poverstraat 11 (Merchtem)

In 1705 tot 'huis van plaisantie' verbouwde hoeve omgeven door landgoed van circa 14 hectare, omvattende een gedeeltelijk ommuurde moes- en fruittuin en een een park in landschappelijke stijl met een als 'rivier' opgevatte waterpartij, aangelegd in verschillende fasen tussen 1851 en 1889.

Kasteeldomein van Ribaucourt

Kasteelhoekstraat 2 (Steenokkerzeel)

Eclectisch verbouwd neoclassicistisch kasteel omgeven door landschappelijk park van circa 40 hectare, naar verluidt ontworpen door Edouard Keilig in de jaren 1880; de 17de-eeuwse structuur van het domein (oorspronkelijk een dubbele feodale motte) is doorheen het landschappelijk patroon nog duidelijk zichtbaar; met toegangsbruggen, fruitmuren en een ijskelder.

Domein Drie Fonteinen

Koningslosteenweg 77 (Vilvoorde)

Oranjerie, hoevecomplex met bijgebouwen en verschillende follies in een sinds 1956 stedelijk park, circa 200 hectare. Het park ontstond uit de samensmelting van drie landgoederen, waaronder één van de oudste landschappelijke, 'Engelse' parken van België (10 hectare), aangelegd rond 1780 door de bankier J.-J. Walckiers de Gammerages.

Kasteelpark van Brustem

Brustem-Dorp 24-28 (Sint-Truiden)

Kasteelpark (circa 26 ha) in landschappelijke stijl met riant karakter, van uitzonderlijke ontwerpkwaliteit, in een domein van feodale oorsprong met interessante ont­wikkeling; bestaande uit weilanden, parkbos, hoogstam­boomgaarden en een serpentinevijver; aangelegd in 1879-1884 samen met de bouw van het door Josse Schadde ontworpen neorenaissancekasteel, dat in 1938 brandschade kende en in een verarmde versie werd wederopgebouwd.