Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Kasteeldomein Cortewalle (ID: 17185)

Foto niet beschikbaar
Alle foto's

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nr. 86-88. Z.g. "Hof ter Walle", thans "Cortewalle". Waterburcht gelegen in een uitgestrekt park ten Z. van de rijksweg Antwerpen-Rijsel, waarin tevens een koetshuis met oranjerie en gietijzeren hangbrug op te merken zijn. Beukendreven lopen in N.Z.en W.O.-richting uit op de ingang van het park, bestaande uit een hoog gietijzeren hek tussen zes zware arduinen stijlen met leeuwekopversiering en bekronende vaas.

Kasteel. Vermoedelijk begin XV gebouwd door de adellijke familie Triest (naar verluidt geboortehuis van bisschop Antonius Triest in 1576). In XVIIc in handen van de familie Goubau van dewelke het door huwelijk in 1787 in het bezit komt van de familie de Brouckhoven de Bergeyck. In 1966 door de gemeente aangekocht.

Plattegrond gevormd door twee langse vleugels (N. en Z.) tussen trapgevels met overhoeks topstuk, tot een gesloten rechth. met elkaar verbonden door twee haaks hierop staande vleugels (W. en O.). Verankerde baksteenbouw met parement van gekantrechte zandsteen, hoge sokkel, twee bouwl. en afzonderlijke zadeldaken (leien) aan de N.- en Z.zijde voorzien van resp. drie en twee getrapte dakkapellen.

O.-gevel met toegang via een losse brug. Korfboogportaal onder spitsbogige nis, geflankeerd door achtzijdige torentjes met naaldspits. R. ervan drie trav. met aangepaste rechth. vensters. Bovenverd. met beluikte rechth. vensters op lekdrempels; deurvenster met balkon boven de poort.

Z.-gevel van acht trav., nagenoeg in het midden voorzien van een zware octogonale toren, boven de gootlijst uitstekend en bekroond door een naaldspits. Gevelhoeken bovenaan uitgewerkt tot ronde, open erkers. Benedenverd. met aaneensluitende hoge rechth. vensters met luiken en lekdrempels; bovenverd. met smalle rechth. vensters. L.zijtrapgevel met kleine zoldervensters; r.zijtrapgevel idem., voorts met rechth. benedenvensters.

W.-gevel van vier trav. met beluikte rechth. vensters op lekdrempels. N.gevel van zes trav., eveneens met beluikte rechth. vensters. Hoge zijtrapgevels eveneens met rechth. vensters, behalve een in de O.-gevel (huiskapel): spitsbogig met twee lichten.

Interieur in XIX op vele plaatsen aangepast en in de jaren 1970 ontmanteld o.l.v. architect R. Thiron (Beveren). Geplande restauratie o.l.v. architect R. Steenmeyer (Antwerpen).

Gekasseide voorkoer met centraal bloemperk en ten O. afgesloten door het voormalig koetshuis. Bakstenen gebouw met beschilderde voorgevel (W.) op arduinen plint; geblokte hoeklisenen van arduin; negen trav. en één bouwl. onder schilddak (leien), uit XVIII, in 1858 grondig aangepast. Middenrisaliet van drie trav. met arduin bekleed (imitatiebanden) en bekroond door driehoekig fronton met radvenster. Rondboogpoorten met sierlijke roedenverdeling in de waaier. Flankerende trav. met steekboogvensters en -deuren in arduinen omlijsting gevat; eveneens sierlijke ijzeren roedenverdeling in de bovenlichten. L.zijgevel met sporadische rechth. muuropeningen. R.zijgevel met rechth. deur. In het verlengde ervan z.g. "orangerie": vleugel van vijf trav. onder afgesnuit zadeldak. Bespleisterde en beschilderde baksteenbouw met middenrisaliet bekroond door lichtkoepel met rondboogwaaier. Trav. gemarkeerd door eenvoudige pilasters met lijstkapiteel.

Grote rechth. vensters. Klassiek geveleinde met gelede architraaf, vlakke fries en getande kroonlijst.

Verbinding van de voorkoer met het N.deel van het park d.m.v. een gietijzeren hangbrug, ca. 1905 opgericht.

  • DE POTTER F.-BROECKAERT J., "Het Land van Beveren", heemkundig tijdschrift, 1957-heden.
  • PYPERS R., Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes, Beveren, 1911.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Relaties