Eenheidsbebouwing Uitbreidingstraat en Leemputstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Leemputstraat, Uitbreidingstraat
Locatie Leemputstraat 23-73, Leemputstraat 44-50, Uitbreidingstraat 472-508 (Antwerpen)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2012 (geografische inventarisatie: 01-01-2012 - 31-12-2012).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing Uitbreidingstraat en Leemputstraat

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beschrijving

Gelegen aan de rand van de residentiële wijk Zurenborg nabij het station van Berchem. Leemputstraat geopend in 1882 parallel aan de Uitbreidingstraat; deze laatste evenwijdig met de voormalige Brialmontvesten.

Concentratie van een vijftigtal "sociale woningen", opgetrokken door de "Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgershuizen van het Oosten" ten behoeve van kleine bedienden en beter gesitueerde arbeiders, overeenkomstig uitzicht en grondplan. Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl waarvan de oudste reeks huizen, Leemputstraat 35-73, werd aangevraagd in 1890, de tweede serie, Uitbreidingstraat 472-508, in 1891, beide ontworpen door E. Dieltiens en ingeplant in repeterend schema; uitbreidingen in dezelfde geest, Leemputstraat 23-33 en 44-50, respectievelijk van 1900 en 1901, ingeplant in spiegelbeeldschema.

Enkelhuizen van twee traveeën en twee (Leemputstraat) of drie (Uitbreidingstraat) bouwlagen onder plat dak; bepleisterde, beschilderde lijstgevels, met telkens verschillend neoclassicistisch decor van lijst- en paneelwerk, imitatievoegen en pilasters, ranken, cartouches, medaillons; rechthoekige muuropeningen, op de bovenverdieping doorgaans rijker omkaderd met onder meer lijstprofielen, pilasters, waterlijsten, frontons. Klassieke houten kroonlijst op wisselende hoogte; de nummers 488-492 in de Uitbreidingstraat, en 27-29 in de Leemputstraat, onder gemeenschappelijk driezijdig fronton, de nummers 500-502 van eerst genoemd met attiek.

Stereotiep grondplan met smalle voorplaats naast ruime gang, centrale trapzaal, achterplaats over de volledige breedte van het huis en aansluitend sanitair; elk huis met privé-tuintje, palend aan dat van het huis in de parallelle straat, en aangesloten op een gemeenschappelijke riool.

Renovatiewerken, 1984 en volgende onder leiding van J. Frickel, G. Giliot en J. Vuylsteke met inwendige aanpassingen doch behoud van oorspronkelijk buitenaanzicht.

  • Gemeente-archief Berchem, 0.1/5, dossier 4, 30 april 1890, Leemputstraat nummers 35-73; 0.1/5, dossier 4, 6 maart 1891, Uitbreidingstraat nummers 472-508; 0.1/5, dossier 10, 25 mei 1900, Leemputstraat nummers 23-33; 0.1/5, dossier 12, 5 december 1901, Leemputstraat nummers 44-50.
  • BRIDTS L. 1984: 44 stapsgewijs, Immotrends, 2 maart 1984, 90-91.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Leemputstraat

Leemputstraat (Antwerpen)

maakt deel uit van Uitbreidingstraat

Uitbreidingstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.