Bedieningshuis Bonapartesluis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Tavernierkaai
Locatie Tavernierkaai 1, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie bouwkundig erfgoed op de Scheldekaaien (Antwerpen) (01-01-2013 - 31-12-2013).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bedieningshuis Bonapartesluis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Bedieningshuis Bonapartesluis

Deze bescherming is geldig sinds 13-09-1996.

Beschrijving

Voormalig bedieningshuis op zuidkaai van het gedempte benedenhoofd der Bonapartesluis aan de Tavernierkaai, opgetrokken in 1863, naar een ontwerp door waarnemend stadsbouwmeester Charles Dujardin uit 1862. Aannemer was Jos Lefebvre uit de Kloosterstraat, die de werken in januari 1863 voor een bedrag van 32.000 Belgische frank kreeg toegewezen. In 1909 werd het gebouw, toen in gebruik als kantoor van de Ontvanger der Scheepvaartrechten, aan de oostzijde met één travee vergroot en inwendig grondig verbouwd, met inbreng van een nieuwe traphal. Stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen tekende het ontwerp in 1908. Aannemer Jules Martin Frères uit Sint-Gillis (Brussel) kreeg de werken in januari 1909 toegewezen, voor een bedrag van 25.500 Belgische frank. Van 1976 tot 1986 gebruikt als rijkswachtkantoor voor de havenbrigade. De tegenhanger op de noordkaai werd in 1976 gesloopt.

Sober neoclassicistisch gebouw van vier en drie traveeën en twee bouwlagen onder afgeplat schilddak (bitumen); dakplatform (belvedère) omgeven door balustrade.

Geblokte, sokkel vormende begane grond met arduinen parement geritmeerd door rondboogvensters. Bepleisterde, beschilderde bovenverdieping met rechthoekige vensters onder gestrekte waterlijst, de lekdrempels aansluitend bij de gekorniste puilijst. Begane grond met gietijzeren pijlers.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier MA#80923 en MA#83300, plannen 697#279 en 697#3642.
  • LANDTMETERS L. met medewerking van HIMLER A., Sluis- en bruggewachtershuizen op het Eilandje (Onuitgegeven eindverhandeling, H.A.I.R., 1989, p. 16-23)
  • Nouvelles installations maritimes d'Anvers, 1877-1884. Gedenkboek, fotoalbum uitgave COUVREUX en HERSENT, entrepreneurs.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Tavernierkaai

Tavernierkaai (Antwerpen)

is gerelateerd aan Bonapartedok en Willemdok

Willemdok zonder nummer, Bonapartedok zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Bonapartesluis

Bonapartedok zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Bovenhoofd Bonapartesluis

Bonapartedok zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Loodswezen

Tavernierkaai 3, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.