Fort Noordkasteel en windmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oosterweelsteenweg
Locatie Oosterweelsteenweg zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Fort Noordkasteel en windmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Windmolen Buulmolen
gelegen te Noordkasteel-Oost (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-1992.

Beschrijving

Schamele resten na havenuitbreidingen (zie Amerikadok) van noordelijke citadel van 1864; zwaartepunt van de 15 kilometer lange vestingwerken, de "Grote Stadsomwalling" van Brialmont van 1862.

In 1929 verwierf de stad ook de rest van het inmiddels militair waardeloos geworden Noordkasteel. Vanaf 1934 werd het een uitgestrekt ontspanningsoord, met zwem- en roeigelegenheid in de hoofdgracht. In 1938 werd in het domein de windmolen uit het gehucht Hoogbuul bij Olen (op het tracé van het ontworpen Albertkanaal) heropgericht; houten standaardmolen, vermoedelijk van 1727. In 1975 werd hij verplaatst bovenop het kruitmagazijn Noordkasteel I, op de plaats van de vroegere koepel met twee 24 centimeter scheepskanonnen, naar aanleiding van de geplande doch in 1973 als project geschrapte Boerinnesluis op die plaats. Gedemonteerd voor restauratie; wordt eerlang teruggeplaatst in Olen.

Vanaf 1970 werd het tot recreatiegebied omgevormde Noordkasteel gesloten voor het publiek in verband met de werken ter verbinding van Amerikadok en Vijfde Havendok, waartoe het domein grotendeels moest worden opgeofferd.

  • GILS R., Het Noordkasteel, in Mededelingsblad van de Simon Stevinstichting, XXIII, nummer 1, 1988, p. 3-10.
  • HIMLER A.,100 jaar Amerikadok, in De Lloyd, 18 september 1987, p. IV-VII en Antwerpen, XXXIII, nummer 4, 1987, p. 158-169.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Himler, Albert & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Haven

Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Amerikadok

Amerikadok zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.