erfgoedobject

Fort Noordkasteel en windmolen

bouwkundig element
ID
10754
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10754

Juridische gevolgen

Beschrijving

Schamele resten na havenuitbreidingen (zie Amerikadok) van noordelijke citadel van 1864; zwaartepunt van de 15 kilometer lange vestingwerken, de "Grote Stadsomwalling" van Brialmont van 1862.

In 1929 verwierf de stad ook de rest van het inmiddels militair waardeloos geworden Noordkasteel. Vanaf 1934 werd het een uitgestrekt ontspanningsoord, met zwem- en roeigelegenheid in de hoofdgracht. In 1938 werd in het domein de windmolen uit het gehucht Hoogbuul bij Olen (op het tracé van het ontworpen Albertkanaal) heropgericht; houten standaardmolen, vermoedelijk van 1727. In 1975 werd hij verplaatst bovenop het kruitmagazijn Noordkasteel I, op de plaats van de vroegere koepel met twee 24 centimeter scheepskanonnen, naar aanleiding van de geplande doch in 1973 als project geschrapte Boerinnesluis op die plaats. Gedemonteerd voor restauratie; wordt eerlang teruggeplaatst in Olen.

Vanaf 1970 werd het tot recreatiegebied omgevormde Noordkasteel gesloten voor het publiek in verband met de werken ter verbinding van Amerikadok en Vijfde Havendok, waartoe het domein grotendeels moest worden opgeofferd.

  • GILS R., Het Noordkasteel, in Mededelingsblad van de Simon Stevinstichting, XXIII, nummer 1, 1988, p. 3-10.
  • HIMLER A.,100 jaar Amerikadok, in De Lloyd, 18 september 1987, p. IV-VII en Antwerpen, XXXIII, nummer 4, 1987, p. 158-169.

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Himler, Albert, Plomteux, Greet
Datum  : 1992


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Fort Noordkasteel en windmolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10754 (Geraadpleegd op 27-01-2021)