Burgerhuis De Morgenster

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Cogels-Osylei
Locatie Cogels-Osylei 55, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis De Morgenster

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis De Morgenster

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Woning "De Morgenster" is een opvallende aanwezige op de Cogels-Osylei. Het is een kleine woning tussen alle grote burgerhuizen, en daarenboven kreeg het huis een zuivere, vooruitstrevende art-nouveau-gevel, naar een ontwerp van Jos Bascourt uit 1904. Bascourt tekende het ontwerp voor mevrouw D. Taggenbrock uit de Lange Leemstraat 100.

Rond de eeuwwisseling voegt Bascourt – onder invloed van de stijgende populariteit – de art nouveau toe aan zijn stijlenpakket, dat hoofdzakelijk uit eclectische ontwerpen bestaat. Zijn art-nouveau-ontwerpen zijn van hoge kwaliteit en hij slaagt er in een eigen signatuur te ontwikkelen binnen de Antwerpse art nouveau.

Het is een rijwoning van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder een plat dak. Met het trapezoïdale parement in lichtkleurige baksteen, opgehangen tegen een rode bakstenen lijstgevel, wilde Bascourt een monumentaal effect te creëren. Het ontwerp wordt deels teniet gedaan door de zware opbouw van de rechts aansluitende, veel hogere woning.

Plaatsing, omlijsting en siermotieven van bel etage, benedenvensters en deur zijn geënt op de woningen Lotus en Papyrus, die Bascourt ontwierp in 1901. De plint en de kroonlijstconstructie herkennen we van de woning Boreas uit 1898. Originele cirkelvormige vensters in de mezzanine. Het vlakke tegeltableau boven de bifora op de verdieping vervangt het oorspronkelijke mozaïek met de afbeelding van een morgenster.

De gang is versierd met plaasteren reliëfs van kunstenaar Arthur Pierre. De originelen bevinden zich in het woonhuis van de beeldhouwer in de Haringrodestraat in Antwerpen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 2896.
  • ELAUT A. & POSSEMIERS J. 1988:Op wandel door de belle époque, Brussel, 96-97.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede Licentiaatsverhandeling R.U.G., 47-48.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Cogels-Osylei

Cogels-Osylei (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.