Eclectisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Cogels-Osylei
Locatie Cogels-Osylei 48, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Eclectisch burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijleclecticisme
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

Deze eclectische burgerwoning werd ontworpen in 1900 door architect Michel De Braey voor G. Coppens, die in de Mechelsesteenweg 43 in Antwerpen woonde.

Deze woning is een typevoorbeeld van het oeuvre van De Braey, wiens carrière rond 1900 een hoogtepunt beleefde. Het cliënteel van De Braey bestond uit zeer bemiddelde personen uit de burgerij, voor wie hij herenhuizen, grote burgerhuizen of landhuizen tekende. Daarbij bediende hij zich van alle toen gangbare stijlen. Voor deze woning koos hij een eclectische stijl: de zware natuurstenen erker en het dito tweelicht onder gebogen fronton zijn geïnspireerd op de klassieke Romeinse renaissance met verwijzing naar neo-Franse stijlen voor het steenwerk, het smeedijzerwerk is in art-nouveau-stijl.

Het half vrijstaande burgerhuis met voortuin telt drie bouwlagen onder een plat dak. Het is een rechthoekige compositie met lijstgevels in gele baksteen, waarin witte natuursteen is verwerkt voor sierbanden, omlijstingen van de muuropeningen en decoratie. De voorgevel telt één travee, terwijl de zijgevel, waarin de voordeur zit, drie traveeën bevat. Daarbij is een opvallend contrast tussen de smalle, met vensters opengewerkte voor- en achtergevels enerzijds en het gesloten karakter van de lange, vrijwel blinde zijgevel anderzijds. De vroegere attiek en graffitivoorstellingen zijn verdwenen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 1627.
  • ELAUT A. & POSSEMIERS J. 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 86- 87.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Cogels-Osylei

Cogels-Osylei (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.