Gekandelaarde schaduwlindes bij de Pede's molen

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm, Zottegem
Deelgemeente Hundelgem, Velzeke-Ruddershove
Straat Krekelstraat, Zwalmstraat
Locatie Zwalmstraat zonder nummer (Zottegem), Krekelstraat 99 (Zwalm)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Pede's molen: linden

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2010.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Watermolen Bistmolen, nu Pede's molen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen (13-07-2005)

Totale hoogte 10 m
Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 246 cm

Beschrijving

De gekandelaarde zomerlinden (Tilia platyphyllos) staan in een grasveld bij de Pede’s molen, net aan de overkant van de Zwedebeek, tussen de dorpskern van Hundelgem en het gehucht Ruddershove. De rechtopstaande linde is 10 meter hoog, heeft een kruindiameter van 5 meter en een takvrije stamhoogte van eveneens 5 meter. De schuine linde is 8 meter hoog, heeft een kruindiameter van 3 meter en een takvrije stam van 5 meter (opname in 2009).

De twee linden vormen een historische eenheid met het molenerf in het algemeen en met het molengebouw, gebouwd in 1775, in het bijzonder. Met een omvang van respectievelijk 2,46 en 2,15 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte, opname in 2009) bedragen de geschatte leeftijden volgens de methode-Zwaenepoel 113 en 97 jaar, wat betekent dat de bomen zouden zijn geplant rond de eeuwwisseling tussen de 19de en de 20ste eeuw. Ze zijn er geplant met een welbepaalde bedoeling, namelijk als zonnescherm om het uitdrogen van het houten molenrad te voorkomen. Vermoedelijk is de schuine linde, rustend tegen het molenhuis, om die reden bewust zo geplant. De specifieke kandelaarvorm heeft vermoedelijk ook daarmee te maken. Secundair werd het snoeihout voor allerlei doeleinden gebruikt. De link tussen boom enerzijds en molengebouw en rad anderzijds was historisch algemeen, maar vele dergelijke schaduwbomen zijn ondertussen verdwenen. Dit is een zeldzaam voorbeeld met beeldbepalend karakter.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002338, Thematisch-typologische en thematisch-geografische bescherming van het belangrijkste houtig erfgoed in Vlaanderen: Oost-Vlaanderen, fase A.1, nr. 5 (S.N., 2010).

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Krekelstraat

Krekelstraat (Zwalm)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Velzeke-Ruddershove

Velzeke-Ruddershove (Zottegem)

maakt deel uit van Watermolen Bistmolen

Krekelstraat 99, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.