erfgoedobject

Gekandelaarde schaduwlindes bij de Pede's molen

landschappelijk element
ID: 130130   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130130

Juridische gevolgen

Beschrijving

De gekandelaarde zomerlinden (Tilia platyphyllos) staan in een grasveld bij de Pede’s molen, net aan de overkant van de Zwedebeek, tussen de dorpskern van Hundelgem en het gehucht Ruddershove. De rechtopstaande linde is 10 meter hoog, heeft een kruindiameter van 5 meter en een takvrije stamhoogte van eveneens 5 meter. De schuine linde is 8 meter hoog, heeft een kruindiameter van 3 meter en een takvrije stam van 5 meter (opname in 2009).

De twee linden vormen een historische eenheid met het molenerf in het algemeen en met het molengebouw, gebouwd in 1775, in het bijzonder. Met een omvang van respectievelijk 2,46 en 2,15 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte, opname in 2009) bedragen de geschatte leeftijden volgens de methode-Zwaenepoel 113 en 97 jaar, wat betekent dat de bomen zouden zijn geplant rond de eeuwwisseling tussen de 19de en de 20ste eeuw. Ze zijn er geplant met een welbepaalde bedoeling, namelijk als zonnescherm om het uitdrogen van het houten molenrad te voorkomen. Vermoedelijk is de schuine linde, rustend tegen het molenhuis, om die reden bewust zo geplant. De specifieke kandelaarvorm heeft vermoedelijk ook daarmee te maken. Secundair werd het snoeihout voor allerlei doeleinden gebruikt. De link tussen boom enerzijds en molengebouw en rad anderzijds was historisch algemeen, maar vele dergelijke schaduwbomen zijn ondertussen verdwenen. Dit is een zeldzaam voorbeeld met beeldbepalend karakter.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002338, Thematisch-typologische en thematisch-geografische bescherming van het belangrijkste houtig erfgoed in Vlaanderen: Oost-Vlaanderen, fase A.1, nr. 5 (S.N., 2010).

Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  : 2015


Relaties

  • Is deel van
    Krekelstraat

  • Is deel van
    Velzeke-Ruddershove

  • Is deel van
    Watermolen Bistmolen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gekandelaarde schaduwlindes bij de Pede's molen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130130 (Geraadpleegd op 06-06-2020)