Geografisch thema

Velzeke-Ruddershove

ID: 13793   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13793

Beschrijving

Oorspronkelijk twee gemeenten, verenigd in 1825. Sinds 1970 toegevoegd bij Zottegem. Oudste vermelding "Felsecum" (1015). Talrijke oudheidkundige vondsten wijzen op een vroege bewoning: onder meer twee begraafplaatsen uit de Hallstattperiode (1000-450 voor Christus) en Nervische munten. Belangrijk Romeins baandorp dat vermoedelijk een lokale administratieve functie bezat: centrale vicus op de wijk Molenhoek (eerste eeuw) en uitbreiding met twee vici naar het westen, tweede eeuw); eveneens sporen van twee Romeinse tempels en muntschat met jaartal 263 als terminus ante quem. Merovingische begraafplaats uit de 6de tot de 7de eeuw ten zuidwesten van de Lindebeekstraat. Tijdens de middeleeuwen belangrijke gemeente afhankelijk van het Land van Zottegem; er zetelde een baljuw, stedehouder en meier. Ruddershove in 1053 als "Rotgeri Curtis" vermeld. Eertijds heerlijk goed van de familie Ruddershove; hun kasteel werd gesloopt in de 18de eeuw.Verschillende abdijen bezaten hier goederen onder meer de Benedictijnerabdij van Ninove en van Hasnon (Valenciennes), de abdij van Drongen en van Baudelo, de Sint-Baafsabdij van Gent en de abdij Sint-Vanne van Verdun. Mooie en grote landelijke gemeente (1.300 hectare) met sterk golvend reliëf doorsneden door verschillende beken. Talrijk zijn de grote en mooi ingeplante, gesloten of semi-gesloten hoeven.

 • DE POTTER F.-BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, Gent (1900), reeks V, deel IV
 • VAN CLEEMPUT J., Enkele historiografische gegevens over de oudste geschiedenis van Velzeke, in Jaarboek Zottegemse Culturele Kring, 1949-'50, p. 40-46.
 • VAN DER LINDEN R., Velzeke, in Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 1949-50, p. 83.
 • DE LAET S.J., Oudheidkundige vondsten te Velzeke, in Jaarboek Zottegemse Culturele Kring, 1951-52, p. 57.
 • VAN DURME L., Gallo-Romeins museum te Zottegem-Velzeke, in Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. XXIV, 1975/3, p. 68.

Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

 • Omvat
  Archeologische site A in Velzeke
  Provinciebaan zonder nummer (Zottegem)

 • Omvat
  Archeologische site B
  Steenbekestraat zonder nummer (Zottegem)

 • Omvat
  Boerenhuis
  Provinciebaan zonder nummer (Zottegem)

 • Omvat
  Boerenhuis
  Gehuchte 1 (Zottegem)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Schoolstraat 51 (Zottegem)

 • Omvat
  Dorpskern Velzeke-Ruddershove
  Beugelstraat, Blarenhoek, Gehuchte, Herenput, Julius Caesarweg, Kerklandstraat, Kerkweg, Knutsege...

 • Omvat
  Gekandelaarde schaduwlindes bij de Pede's molen
  Zwalmstraat zonder nummer (Zottegem), Krekelstraat 99 (Zwalm)

 • Omvat
  Gemeenteschool
  Provinciebaan 315 (Zottegem)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Kerklandstraat 2-4 (Zottegem)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Munkbosstraat 8 (Zottegem)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Munkbosstraat 10 (Zottegem)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Steenbekestraat 13 (Zottegem)

 • Omvat
  Gesloten hoevetje
  Sonseindestraat 108 (Zottegem)

 • Omvat
  Hoeve
  Mulderslos 13 (Zottegem)

 • Omvat
  Hoeve Ferme de la sucrerie
  Munkbosstraat 12 (Zottegem)

 • Omvat
  Hoeve Hof ter Linden
  Hof ter Linden 1 (Zottegem)

 • Omvat
  Hoeve Hof van Oranje
  Balegemstraat 2 (Zottegem)

 • Omvat
  Hoeve in L-vorm
  Beugelstraat 46 (Zottegem)

 • Omvat
  Hoeve in L-vorm
  Beugelstraat 60 (Zottegem)

 • Omvat
  Hoeve Verkeerd Hof
  Duivelswilg 4 (Zottegem)

 • Omvat
  Huizenblok met gelijke stadswoningen
  Lippenhovestraat 82-86 (Zottegem)

 • Omvat
  Knotlinde als hoekboom
  Molenweg zonder nummer (Zottegem)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Lippenhovestraat 83 (Zottegem)

 • Omvat
  Paddestraat
  Paddestraat (Zottegem)

 • Omvat
  Pandelaarstraat
  Pandelaarstraat (Zottegem)

 • Omvat
  Pastorie met tuin
  Provinciebaan 245 (Zottegem)

 • Omvat
  Romeins kamp en vicus
  Provinciebaan zonder nummer (Zottegem)

 • Omvat
  Romeinse villa Steenbeke
  Steenbekestraat zonder nummer (Zottegem)

 • Omvat
  Ruddershoeve
  Ruddershovestraat 1 (Zottegem)

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve
  Mulderslos 19 (Zottegem)

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve
  Schoolstraat 83 (Zottegem)

 • Omvat
  Twee dorpswoningen
  Provinciebaan 96-98 (Zottegem)

 • Omvat
  Vallei van de Munkbosbeek met het kasteeldomein van Beerlegem
  Dikkelvenne (Gavere), Balegem, Scheldewindeke (Oosterzele), Velzeke-Ruddershove (Zottegem), Beerl...

 • Omvat
  Watermolen en gesloten hoeve
  Beugelstraat 94 (Zottegem)

 • Omvat
  Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm
  Elst, Michelbeke, Nederbrakel (Brakel), Elene, Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove, Strij...

 • Is deel van
  Zottegem
  Zottegem (Oost-Vlaanderen)