Geografisch thema

Velzeke-Ruddershove

ID
13793
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13793

Beschrijving

Oorspronkelijk twee gemeenten, verenigd in 1825. Sinds 1970 toegevoegd bij Zottegem. Oudste vermelding "Felsecum" (1015). Talrijke oudheidkundige vondsten wijzen op een vroege bewoning: onder meer twee begraafplaatsen uit de Hallstattperiode (1000-450 voor Christus) en Nervische munten. Belangrijk Romeins baandorp dat vermoedelijk een lokale administratieve functie bezat: centrale vicus op de wijk Molenhoek (eerste eeuw) en uitbreiding met twee vici naar het westen, tweede eeuw); eveneens sporen van twee Romeinse tempels en muntschat met jaartal 263 als terminus ante quem. Merovingische begraafplaats uit de 6de tot de 7de eeuw ten zuidwesten van de Lindebeekstraat. Tijdens de middeleeuwen belangrijke gemeente afhankelijk van het Land van Zottegem; er zetelde een baljuw, stedehouder en meier. Ruddershove in 1053 als "Rotgeri Curtis" vermeld. Eertijds heerlijk goed van de familie Ruddershove; hun kasteel werd gesloopt in de 18de eeuw.Verschillende abdijen bezaten hier goederen onder meer de Benedictijnerabdij van Ninove en van Hasnon (Valenciennes), de abdij van Drongen en van Baudelo, de Sint-Baafsabdij van Gent en de abdij Sint-Vanne van Verdun. Mooie en grote landelijke gemeente (1.300 hectare) met sterk golvend reliëf doorsneden door verschillende beken. Talrijk zijn de grote en mooi ingeplante, gesloten of semi-gesloten hoeven.

 • DE POTTER F.-BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, Gent (1900), reeks V, deel IV
 • VAN CLEEMPUT J., Enkele historiografische gegevens over de oudste geschiedenis van Velzeke, in Jaarboek Zottegemse Culturele Kring, 1949-'50, p. 40-46.
 • VAN DER LINDEN R., Velzeke, in Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 1949-50, p. 83.
 • DE LAET S.J., Oudheidkundige vondsten te Velzeke, in Jaarboek Zottegemse Culturele Kring, 1951-52, p. 57.
 • VAN DURME L., Gallo-Romeins museum te Zottegem-Velzeke, in Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. XXIV, 1975/3, p. 68.

Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Dorpskern Velzeke-Ruddershove

 • Omvat
  Gekandelaarde schaduwlindes bij de Pede's molen

 • Omvat
  Gemeenteschool

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoevetje

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve Ferme de la sucrerie

 • Omvat
  Hoeve Hof van Oranje

 • Omvat
  Hoeve in L-vorm

 • Omvat
  Hoeve in L-vorm

 • Omvat
  Hoeve Verkeerd Hof

 • Omvat
  Hof ter Linden

 • Omvat
  Huizenblok met gelijke stadswoningen

 • Omvat
  Kasseiweg Lippenhovestraat, Baron De La Failleplein en Molenbeekstraat

 • Omvat
  Knotlinde als hoekboom

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Paddestraat

 • Omvat
  Pandelaarstraat

 • Omvat
  Pastorie Sint-Martinusparochie met tuin

 • Omvat
  Romeins kamp en vicus

 • Omvat
  Romeinse villa Steenbeke

 • Omvat
  Ruddershoeve

 • Omvat
  Semigesloten hoeve

 • Omvat
  Semigesloten hoeve

 • Omvat
  Twee dorpswoningen

 • Omvat
  Vallei van de Munkbosbeek met het kasteeldomein van Beerlegem

 • Omvat
  Watermolen en gesloten hoeve

 • Omvat
  Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm

 • Is deel van
  Zottegem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Velzeke-Ruddershove [online] https://id.erfgoed.net/themas/13793 (Geraadpleegd op )