Houtkant op talud langs spoorweg

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven, Remersdaal
Straat
Locatie Remersdaal, Teuven (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict Vallei van de Gulp bij Teuven

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten
Contextspoorwegbeddingen
SoortAcer pseudoplatanus (gewone esdoorn), Carpinus betulus (gewone haagbeuk), Corylus avellana (gewone hazelaar), Crataegus (meidoorn), Fraxinus excelsior (gewone es), Prunus avium (zoete kers, boskers), Prunus serotina (Amerikaanse vogelkers), Rosa (roos), Salix (wilg), Sambucus racemosa (trosvlier)

Beschrijving

De houtkant langs de spoorlijn Antwerpen-Tongeren-Visé-Aken is een mooi voorbeeld van een traditioneel hakhoutbeheer. De gemengde houtkant op talud bestaat uit hakhout van gewone es, hakhout van wilg, gewone esdoorn, roos, zoete kers, gewone hazelaar, meidoorn en haagbeuk. De houtkant werd aangeplant als erosiebestrijding.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Gulpvallei met omgeving

Remersdaal, Teuven (Voeren)

maakt deel uit van Remersdaal

Remersdaal (Voeren)

maakt deel uit van Teuven

Teuven (Voeren)

is gerelateerd aan Houtkant op talud langs spoorweg

Krindaal zonder nummer, Stationsstraat zonder nummer, Voort zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Houtkanten op talud langs spoorweg

Einde zonder nummer, Ottegraeven zonder nummer, Schophem zonder nummer (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.