erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Lambertus

bouwkundig element
ID
15964
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15964

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen midden een omhaagd, met dubbele lindenrij omzoomd kerkhof. Oorspronkelijk laat-gotisch bedehuis met 16de-eeuwse kruisingtoren; gesloopt in 1895 met uitzondering van de toren en vervangen door een neogotische hallekerk ten oosten van de herstelde toren; op 20 april 1974 door brand verwoest, op de toren na; thans nieuwe, aanleunende kerk ten oosten van laatst genoemde, naar ontwerp van architect L. Allaert (Kortrijk) van 1975; brandglas-in-beton naar ontwerp van L. Holvoet (Wevelgem). Westtoren van drie geledingen, gestut door middel van hoeksteunberen met versnijdingen, onder ingesnoerde naaldspits. Verankerde gele baksteenbouw; aanwezigheid van ijzerzandsteen voornamelijk boven het westportaal, sporadisch in overige gevels; leien bedakingen.

Neogotisch portaal onder arduinen latei op consoles, verdiept in een geprofileerde spitsboog; gedrukt spitsboogvenster op afzaat midden een gedichte getoogde muuropening, en sporen van aanzet van een zadeldak boven laatst genoemde. Geprofileerde spitsboognis in noord- en zuidgevel. Gedrukt korfboogvenster in geprofileerde tudorboogomlijsting op doorlopende afzaat ter hoogte van tweede geleding van zuidgevel. Gedicht rondboogvenster eveneens op doorlopende afzaat ter hoogte van de tweede geleding van noordgevel. Derde geleding gekenmerkt door gekoppelde spitsbogige galmgaten in een geprofileerde spitsboog op doorlopende afzaat onder een afdekkende geprofileerde rondboog. Omlopend, aflijnend kordon. Tegen de noordwesthoek aanleunend polygonaal traptorentje onder spitsbekroning; lichtgleuven en gedrukt korfboogpoortje; geprofileerde kroonlijst.

Torenoverwelving door middel van kruisgewelf.

  • DE VOS-STOCKMAN A., ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West- Vlaanderen. Kanton Veurne, Brussel, 1975, p. 17.

Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982

Aanvullende informatie

Op het kerkhof bevindt zich het graf van de Belgische soldaat Camille Vanelslande, gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs : Marchand, Sofie
Datum: 02-05-2017

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Lambertus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15964 (Geraadpleegd op 13-04-2021)