Parochiekerk Sint-Lambertus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Hoogstade
Straat Hoogstadestraat
Locatie Hoogstadestraat zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Alveringem (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Alveringem (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Lambertus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Parochiekerk Sint-Lambertus Gelegen midden een omhaagd, met dubbele lindenrij omzoomd kerkhof. Oorspronkelijk laat-gotisch bedehuis met XVI-kruisingtoren; gesloopt in 1895 met uitzondering van de toren en vervangen door een neogotische hallekerk ten oosten van de herstelde toren; op 20 april 1974 door brand verwoest, op de toren na; thans nieuwe, aanleunende kerk ten oosten van laatst genoemde, naar ontwerp van architect L. Allaert (Kortrijk) van 1975; brandglas-in-beton naar ontwerp van L. Holvoet (Wevelgem). W.toren van drie geledingen, gestut door middel van hoeksteunberen met versnijdingen, onder ingesnoerde naaldspits. Verankerde gele baksteenbouw; aanwezigheid van ijzerzandsteen voornamelijk boven het W.portaal, sporadisch in overige gevels; leien bedakingen.

Neogotisch portaal onder arduinen latei op consoles, verdiept in een geprofileerde spitsboog; gedrukt spitsboogvenster op afzaat midden een gedichte getoogde muuropening, en sporen van aanzet van een zadeldak boven laatst genoemde. Geprofileerde spitsboognis in N.- en Z. gevel. Gedrukt korfboogvenster in geprofileerde tudorboogomlijsting op doorlopende afzaat ter hoogte van tweede geleding van Z.gevel. Gedicht rondboogvenster eveneens op doorlopende afzaat ter hoogte van de tweede geleding van N.gevel. Derde geleding gekenmerkt door gekoppelde spitsbogige galmgaten in een geprofileerde spitsboog op doorlopende afzaat onder een afdekkende geprofileerde rondboog. Omlopend, aflijnend kordon. Tegen de N.W.hoek aanleunend polygonaal traptorentje onder spitsbekroning; lichtgleuven en gedrukt korfboogpoortje; geprofileerde kroonlijst.

Torenoverwelving door middel van kruisgewelf.

  • DE VOS-STOCKMAN A., ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West- Vlaanderen. Kanton Veurne, Brussel, 1975, pagina 17.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Aanvullende informatie

Op het kerkhof bevindt zich het graf van de Belgische soldaat Camille Vanelslande, gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (02-05-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogstadestraat (Hoogstade)

Hoogstadestraat (Alveringem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Orgel kerk Sint-Lambertus (vernield)

Hoogstade (Alveringem)

is gerelateerd aan Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden

Kerkstraat zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.