erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Lambertus met kerkhof

bouwkundig element
ID
15964
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15964

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen midden een omhaagd, met dubbele lindenrij omzoomd kerkhof. Oorspronkelijk laatgotisch bedehuis met 16de-eeuwse kruisingtoren; gesloopt in 1895 met uitzondering van de toren en vervangen door een neogotische hallenkerk ten oosten van de herstelde toren; op 20 april 1974 door brand verwoest, op de toren na; heden nieuwe, aanleunende kerk ten oosten van laatstgenoemde, naar ontwerp van architect L. Allaert (Kortrijk) van 1975; brandglas-in-beton naar ontwerp van L. Holvoet (Wevelgem). Westtoren van drie geledingen, gestut door middel van hoeksteunberen met versnijdingen, onder ingesnoerde naaldspits. Verankerde gele baksteenbouw; aanwezigheid van ijzerzandsteen voornamelijk boven het westportaal, sporadisch in overige gevels; leien bedakingen.

Neogotisch portaal onder arduinen latei op consoles, verdiept in een geprofileerde spitsboog; gedrukt spitsboogvenster op afzaat midden een gedichte getoogde muuropening, en sporen van aanzet van een zadeldak boven laatst genoemde. Geprofileerde spitsboognis in noord- en zuidgevel. Gedrukt korfboogvenster in geprofileerde tudorboogomlijsting op doorlopende afzaat ter hoogte van tweede geleding van zuidgevel. Gedicht rondboogvenster eveneens op doorlopende afzaat ter hoogte van de tweede geleding van noordgevel. Derde geleding gekenmerkt door gekoppelde spitsbogige galmgaten in een geprofileerde spitsboog op doorlopende afzaat onder een afdekkende geprofileerde rondboog. Omlopend, aflijnend kordon. Tegen de noordwesthoek aanleunend polygonaal traptorentje onder spitsbekroning; lichtgleuven en gedrukt korfboogpoortje; geprofileerde kroonlijst.

Torenoverwelving door middel van kruisgewelf.

 • DE VOS-STOCKMAN A., ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West- Vlaanderen. Kanton Veurne, Brussel, 1975, p. 17.

Bron: DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Op het kerkhof bevindt zich het graf van de Belgische soldaat Camille Vanelslande, omgekomen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Van Elslande, behorende bij het 2de regiment Jagers te Voet, stierf op 28 augustus 1914 in Vilvoorde. Zijn lichamelijk overschot werd na de oorlog overgebracht naar het kerkhof van zijn geboortedorp. 

Op het kerkhof liggen er twaalf Britten begraven, die eind mei 1940 omgekomen zijn tijdens de terugtrekking naar Duinkerken (Tweede Wereldoorlog). 

 • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
 • S.N. s.d.: Hoogstade Churchyard [online], http://www.cwgc.org (geraadpleegd op 20 mei 2022).
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Omvat
  Orgel kerk Sint-Lambertus

 • Is gerelateerd aan
  Oorlogsgedenkteken

 • Is deel van
  Hoogstadestraat (Hoogstade)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Parochiekerk Sint-Lambertus met kerkhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15964 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.