Stadhuis Veurne

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 27, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
 • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
 • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).
 • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadhuis van Veurne

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Stadhuis Veurne

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Veurne

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beschrijving

Nummer 27. Stadhuis Gelegen op westelijke marktzijde, en hoek vormend met het voormalig Landhuis, waarvan het tevens oorspronkelijk de conciërgewoning was. Bakstenen gebouw met twee analoge vleugels van respectievelijk vier en vijf trav. en twee bouwlagen onder zadeldak (leien). Beide met dwarse topgevel voorzien van in- en uitgezwenkte top (oosten). Linker vleugel van 1596 volgens versierde muurankers en cartouche; achtergevel met huistoren van l599 volgens muurankers. Rechter vleugel van 1612 volgens cartouche van geveltop, en gedateerde deuromlijsting van het pui; balk met jaartal 1616 in de vergaderzaal. Ontwerp toegeschreven aan stadsbouwmeester Lieven Lucas, afkomstig van Sint-Omaars. Pui naar ontwerp van Brugse steenhouwers Hiëronymus Stalpaert en Ferri Aerts. Restauratiewerken onder leiding van architect J. Vinck (Veurne) in 1880-1889, onder meer vernieuwing van kozijnen en puireconstructie deels met herbruikt materiaal.

Bewaarde tekeningen van gevelopstanden van circa 1915. Regionale vertolking van de renaissancearchitectuur. Traditionele laat-gotische wandstructuur met zogenaamde Brugse traveeën en stenen kruiskozijnen, gecombineerd met lokale baksteeninterpretaties van renaissance ornamenten voor borstwering met geometrische versiering, tudor- en korfbogige vensterboogvelden met analoge versiering en schelpvulling, geprofileerde kroonlijst met trigliefen, en in- en uitgezwenkte geveltoppen verfraaid met twee gekoppelde aediculavensters voorzien van hermenpilasters en driehoekige frontonbekroning als typische exponenten van de lokale renaissancevormgeving. Zuiverder renaissancistisch geïnspireerde pui van hardsteen: vijf korfbogen opgevangen door Ionische zuiltjes op opengewerkte leuning, en onder analoge borstwering met kasselrijwapenschild in het midden; boogzwikken versierd met vergulde putti. Rondboogdeur met sluitsteen en imposten, ingeschreven in rechthoekige omlijsting van Ionische halfzuiltjes en uitgewerkt hoofdgestel waarin jaartal 1612 opgenomen; boogzwikken met putti. R., overwelfde "brandgang" naar Heldenplein en Walburgapark (gedrukt gewelf van baksteen). Korfbogige doorgang in natuurstenen omlijsting met neuten; geprofileerde druiplijst met recentere liggende figuren van de Gerechtigheid links en de Vrede rechts. Zijtrapgevels. Centraal aandak met trappen. Geprofileerde schoorstenen met pilastertjes. Achtergevel (westen); aanleunend achtkantig huistorentje onder ingesnoerde spits met peervormige bekroning (leien), van 1599 volgens muurankers. Gelede uitkijk met rondboogvormige muuropeningen. Voorts, rechthoekige muuropeningen met XIX-houtwerk. Haakse XX-uitbouw in aansluitende neorenaissancestijl, naar ontwerp van architect C. Van Elslande (Veurne) van 1939.

Interieur. Muurbekledingen van Mechels (gemeenteraads- en trouwzaal) en Corduaans leder (vergaderzaal). Balkenzolderingen met geprofileerde sloffen, gedateerd 1616 in vergaderzaal. Schepenzaaltje met stucplafond en rococo schouw. Vergaderzaal (bovenverdieping): renaissance schouw met twee schilderijen voorstellende Albrecht en Isabella; toegang tot voormalig Landhuis via twee deurtjes in houten renaissance omlijsting, gedateerd 1623. Stenen wenteltrap. Bewaarde bronzen gerechtsvoorwerpen van 1499-1623.

 • A.R.A., modern archief, ongebundeld (1876).
 • S.A. V., modern archief, ongebundeld (1876).
 • BETHUNE J., Les monuments de la ville de Furnes (Bulletin de la gilde de St. Thomas et de St. Luc, VII, 1871, pagina's 131-133)
 • Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie, Brussel, XVIII, 1877, pagina 236.
 • DEVLIEGHER L., Beeld van het kunstbezit. Inleiding tot een inventarisatie (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, b, Tielt-Den Haag, 1965, pagina's 102-103.
 • DE POTTER F., RONSE E., BORRE P., Geschiedenis der stad en kastelnij van Veurne, Gent, 1873-1875, I, pagina's 190-198.
 • PIOT C., Notice historique et descriptive de l'Hôtel de la Câtellenie de Furnes (Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie, Brussel, VI, 1865, p. 362-375).
 • VAN MOLLE F., Koperen koppen en vuisten in het oude Vlaamse strafrecht (Antiek, IX, 2, 1974, p. 141 - 166).
 • VROMMAN F., Oude monumenten en gevels, te Veurne (West-Vlaanderen, II, 5, 1953, pagina 195.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.