Neoclassicistisch huizenblok

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Graaf van Vlaanderenplein, Zuidstationstraat
Locatie Graaf van Vlaanderenplein 1-9, 2-10, 13, 16-20, 17-25, 24-26, 30-32, 31-35, Zuidstationstraat 37-41, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch huizenblok

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak)
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 35 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak)
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 10 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak)
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 33 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak)
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 31-32 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak)
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 30 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak)
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 24 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak)
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 23 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak)
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 21 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak)
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 20 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak)
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 16-17-18-19 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak)
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 16-17-18-19 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak)
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 13 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak)
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 6-7-8-9 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak)
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 6-7-8-9 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak)
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 3-4 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak)
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 1-2 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak)
gelegen te Zuidstationstraat 37-41 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: burgerhuis (gevel en dak) met rondboogdoorgang
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 25-26 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

omvat de bescherming als monument Neoclassicistisch huizenblok: cinema Capitole (gevel en dak)
gelegen te Graaf van Vlaanderenplein 5 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Neoclassicistisch huizenblok met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 18-03-1988.

Beschrijving

Oostzijde der straat. Eertijds prestige architectuur tegenover het station. Met uitzondering van enkele winkelpuien gaaf bewaard neoclassicistisch huizenblok tussen Zuidstationstraat en de Sint-Annastraat, volgens V. Fris begonnen in 1847 en voltooid in 1852 naar ontwerp van Ch. Leclerc-Restiaux. Bepleisterde en beschilderde gevelwand van drie en een halve bouwlaag. Symmetrische gevelordonnantie gemarkeerd door drie klassieke portieken met driehoekig fronton gedragen door zes Ionische zuilen en hoekrisalieten met bekronende attiek. Als sokkel opgevatte begane grond met imitatiebanden en voorzien van rondboogvormige muuropeningen in hoekrisalieten en portieken. Voorts rechthoekige muuropeningen. Bel-etage geaccentueerd door uitgewerkte balkons op consoles, balustrades in risalieten en vensterbekroningen op consoles, zijnde driehoekige frontons op de hoekrisalieten en verder kroonlijsten.

Middenste portiek (tussen nummer 24 en 25-26) voorzien van rondboogarcade van drie traveeën met doorgang naar de Tweebruggenstraat, gedateerd 1884. Nummer 3-5. Zogenaamde "Cinema Capitole". Bioscoopinrichting naar ontwerp van G. Henderick van 1932.

  • FLOUQUET P.L. 1935: Geo Henderick ou symbolisme et architecture d'intimité, Bâtir XXVI, 13.
  • FRIS V. 1920: Les accroisements et les transformations de la superficie bâtie de Gand au XIXe siècle, Bulletin de la société d'histoire et d'archéologie XXVII-XXVIII, Gent, 123, 153.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1979

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding

Gent (Gent)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Graaf van Vlaanderenplein

Graaf van Vlaanderenplein (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.