erfgoedobject

Militaire site Bayernwald

bouwkundig element
ID: 201030   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201030

Juridische gevolgen

Beschrijving

Bayernwald is een Duitse oorlogssite uit de Eerste Wereldoorlog, bestaande uit restanten van een aantal Duitse militaire bouwwerken zowel bovengronds als ondergronds en meerdere loopgraven, samen met 4 hoofdbunkers. Steunend op de Duitse stafkaart zou deze rij bunkers deel uitmaken van de 1. Stellung/1 Linie en gesitueerd kunnen worden in de kleine bochtige ontdubbeling van de 1ste linie (groen ingekleurd) met een kleine verlenging aan de rechterkant.

De bouwwerken zijn onderling verbonden door een aarden hoofdloopgraaf met aan elke uiteinde de aanzet van een verbindingsloopgraaf en schachten. Verspreid over het terrein bevinden zich nog kleinere constructies en andere loop¬graven.

Waarschijnlijk hebben de bunkers een defensief karakter. De bunkers bestaan uit geprefabriceerde betonblokken welke door middel van mortel op en naast elkaar gemetst worden en met verticale wapeningsstaven onderling aaneengeweven worden


Bron     : Beschermingsdossier: DW002113
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed

Aanvullende informatie

De vier hoofdbunkers hebben een rechthoekig grondplan van verschillende grootte en zijn opgetrokken uit betonblokken van verschillende afmetingen, geplaatst op een gegoten platform. Binnenin zijn er telkens twee lage ruimtes, met in het plafond een opening voor ventilatie- en/of periscoopgebruik.

Mijnschacht “Berta 3” is thans nog 17 meter diep (oorspronkelijk 25 meter) met restanten van een houten schachtsluis, luchtpijp en ijzeren ladder. Mijnschacht “Berta 5” werd in 2004 door werkzaamheden ontdekt.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs : Marchand, Sofie
Datum: 02-05-2017

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Duitse betonnen mijnschacht Hermann

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Militaire site Bayernwald [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201030 (Geraadpleegd op 12-08-2020)