Militaire site Bayernwald

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Wijtschate
Straat Voormezelestraat
Locatie Voormezelestraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Militaire site Bayernwald

Deze bescherming is geldig sinds 05-03-2001.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Militaire site Bayernwald

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Thema Mijnenoorlog (1914-18)
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Bayernwald is een Duitse oorlogssite uit de Eerste Wereldoorlog, bestaande uit restanten van een aantal Duitse militaire bouwwerken zowel bovengronds als ondergronds en meerdere loopgraven, samen met 4 hoofdbunkers. Steunend op de Duitse stafkaart zou deze rij bunkers deel uitmaken van de 1. Stellung/1 Linie en gesitueerd kunnen worden in de kleine bochtige ontdubbeling van de 1ste linie (groen ingekleurd) met een kleine verlenging aan de rechterkant.

De bouwwerken zijn onderling verbonden door een aarden hoofdloopgraaf met aan elke uiteinde de aanzet van een verbindingsloopgraaf en schachten. Verspreid over het terrein bevinden zich nog kleinere constructies en andere loop¬graven.

Waarschijnlijk hebben de bunkers een defensief karakter. De bunkers bestaan uit geprefabriceerde betonblokken welke door middel van mortel op en naast elkaar gemetst worden en met verticale wapeningsstaven onderling aaneengeweven worden

Bron: Beschermingsdossier: DW002113

Alle teksten

Aanvullende informatie

De vier hoofdbunkers hebben een rechthoekig grondplan van verschillende grootte en zijn opgetrokken uit betonblokken van verschillende afmetingen, geplaatst op een gegoten platform. Binnenin zijn er telkens twee lage ruimtes, met in het plafond een opening voor ventilatie- en/of periscoopgebruik.

Mijnschacht “Berta 3” is thans nog 17 meter diep (oorspronkelijk 25 meter) met restanten van een houten schachtsluis, luchtpijp en ijzeren ladder. Mijnschacht “Berta 5” werd in 2004 door werkzaamheden ontdekt.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (02-05-2017 )

Relaties

is gerelateerd aan Duitse betonnen mijnschacht Hermann

Armentierssteenweg 26 (Mesen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.