Militaire site Bayernwald

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Wijtschate
Straat Voormezelestraat
Locatie Voormezelestraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Militaire site Bayernwald

Deze bescherming is geldig sinds 05-03-2001.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Militaire site Bayernwald

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Bayernwald is een Duitse oorlogssite uit de Eerste Wereldoorlog, bestaande uit restanten van een aantal Duitse militaire bouwwerken zowel bovengronds als ondergronds en meerdere loopgraven, samen met 4 hoofdbunkers. Steunend op de Duitse stafkaart zou deze rij bunkers deel uitmaken van de 1. Stellung/1 Linie en gesitueerd kunnen worden in de kleine bochtige ontdubbeling van de 1ste linie (groen ingekleurd) met een kleine verlenging aan de rechterkant.

De bouwwerken zijn onderling verbonden door een aarden hoofdloopgraaf met aan elke uiteinde de aanzet van een verbindingsloopgraaf en schachten. Verspreid over het terrein bevinden zich nog kleinere constructies en andere loop¬graven.

Waarschijnlijk hebben de bunkers een defensief karakter. De bunkers bestaan uit geprefabriceerde betonblokken welke door middel van mortel op en naast elkaar gemetst worden en met verticale wapeningsstaven onderling aaneengeweven worden

Bron: Beschermingsdossier: DW002113

Alle teksten

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.