erfgoedobject

Wulverghem-Lindenhoek Road Military Cemetery

bouwkundig element
ID
201049
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201049

Juridische gevolgen

Beschrijving

Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen langs de Hooghofstraat, op 850 meter ten noordwesten van Wulvergem.

De aanleg van Wulverghem-Lindenhoek Road Military Cemetery startte in december 1914 door vier bataljons van de ‘5th Division’. Oorspronkelijk droeg de begraafplaats de naam 'Wulverghem Dressing Station Cemetery', naar de nabijgelegen medische post. Ze bleef in gebruik tot juni 1917 en opnieuw in september en oktober 1918.

Bij de wapenstilstand waren er 162 graven (waarvan 49 Canadese) die nu het huidige perk I uitmaken. Perken II tot V kwamen er door de concentratie van geïsoleerde graven uit de omliggende slagvelden en uit kleinere begraafplaatsen. Deze graven dateren uit een periode die bijna de volledige oorlog omvat, maar vooral uit april en september 1918.

Op de begraafplaats worden nu 1010 doden begraven en/of herdacht, waarvan er 352 niet geïdentificeerd konden worden: 843 doden uit het Verenigd Koninkrijk (waarvan 332 ongeïdentificeerd), 35 Australiërs (waarvan 5 ongeïdentificeerd), 54 Canadezen (waarvan 2 ongeïdentificeerd), 69 Nieuw-Zeelanders (waarvan 5 ongeïdentificeerd) en tenslotte 9 Zuid-Afrikanen (waarvan 8 ongeïdentificeerd). Zeven doden uit ‘Frenchman’s Farm’ (Wulvergem) en ‘Cornwall Cemetery’ (Mesen), wiens graf vernield raakte, worden herdacht met een ‘special memorial’ en een zogenaamde ‘duhallow block’. Voor twee andere doden, waarvan aangenomen wordt dat ze onder een naamloze grafsteen liggen, werd eveneens een ‘special memorial’ opgericht.

De volgende begraafplaatsen werden ontruimd en naar hier overgebracht :

  • AUCKLAND CEMETERY (Mesen): Deze begraafplaats lag op de noordelijke oever van de Douve tussen Mesen en Wulvergem. Ze bevatte de graven van 12 Nieuw-Zeelandse militairen (inclusief 9 van het ‘2nd Auckland Regiment’) die sneuvelden op 7 juni 1917.
  • CORNWALL CEMETERY (Mesen): Deze begraafplaats lag ca. 140m ten westen van ‘Auckland Cemetery’ en bevatte de graven van 21 militairen uit het Verenigd Koninkrijk (inclusief 20 van het ‘1st D.C.L.I.’) die stierven in december 1914-januari 1915.
  • FRENCHMAN's FARM (Wulvergem): Deze begraafplaats op ca. 2km ten noorden van het dorp bevatte o.m. waaronder 29 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en 1 Franse militair die stierven in 1914-1915.
  • NEUVE-EGLISE NORTH CEMETERY (Nieuwkerke): Deze begraafplaats lag langs de weg Nieuwkerke-Lindenhoek. Ze bevatte de graven van 20 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die sneuvelden op 2 en 3 september 1918. Daaronder waren er 16 die behoorden tot het ‘1st Royal Irish Fusiliers’.
  • NEUVE-EGLISE RAILWAY HALT (of RAILWAY SIDING) CEMETERY (Nieuwkerke): Deze begraafplaats lag bij het smalspoorstation ten zuiden van het dorp. Ze bevatte de graven van 14 militairen uit het Verenigd Koninkrijk (inclusief 7 van het ‘Queen Victoria’s Rifles’) die sneuvelden op 5 januari 1915.

Wulverghem-Lindenhoek Road Military Cemetery is ontworpen door Ch. Holden (hoofdarchitect) en W.C. Von Berg (uitvoerend architect).

Begraafplaats met nagenoeg rechthoekig grondplan behalve de uitsprong bij het dienstgebouw. Het terrein van ongeveer 4000 m² wordt deels omgeven door een lage bakstenen muur, deels door een groenscherm. De begraafplaats ligt ongeveer één meter hoger dan het straatniveau, het terrein is genivelleerd. Ze kan betreden worden via stenen trappen (of via een alternatieve ingang links).

Het schuilgebouw rechts van de toegang is opgetrokken uit baksteen, met een schilddak uit witte natuurstenen platen, die elkaar overlappen. Het gebouw bevat langs straatzijde een klein balkon. Aan de kant van de begraafplaats staan twee pseudo-dorische zuilen. In het gebouw zijn zitbanken aanwezig, evenals het registerkastje en de drie landplaten. Op het gebouw staan de opschriften ‘Wulverghem Lindenhoek Road Military Cemetery’ en ‘MDCCCCIV-MDCCCCXVIII’. Vlakbij de toegang staat de ‘Stone of Remembrance’. Het ‘Cross of Sacrifice’ (type A) bevindt zich aan de zuidoostelijke kant van de begraafplaats. De graven liggen verspreid over vijf perken, waarvan perk I een onregelmatige schikking heeft. De grafstenen zijn gericht naar het noordoosten. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en platanen.

  • SCOTT M. 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwich-Norfolk.
  • Informatie van de Commonwealth War Graves Commission (oude en nieuwe registers, informatieborden, website).

Bron: Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW002411, Britse militaire begraafplaatsen te Heuvelland (DECOODT H., 2009)
Auteurs: Decoodt, Hannelore
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wulverghem-Lindenhoek Road Military Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201049 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.