Aeroplane Cemetery

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Ieper
Straat Zonnebeekseweg
Locatie Zonnebeekseweg zonder nummer, Ieper (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Aeroplane Cemetery

Deze bescherming is geldig sinds 01-04-2009.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Aeroplane Cemetery

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Een Brits vliegtuig stortte in 1915 neer nabij het huidige 'Cross of Sacrifice', waardoor de begraafplaats zijn huidige naam verwierf. Na de wapenstilstand werd de begraafplaats aangevuld met circa 960 graven uit de omliggende slagvelden en kleinere begraafplaatsen.

Volgens het huidige register liggen er op Aeroplane Cemetery 1105 militairen begraven. Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van R. Blomfield (hoofdarchitect) en W.H. Cowlishaw (uitvoerend architect).

Langwerpige begraafplaats met een oppervlakte van circa 4150m², omgeven door een bakstenen muur, afgedekt met witte natuursteen, die trapsgewijs de lichte helling van het terrein volgt. De toegang wordt gevormd door een tweeledig smeedijzeren hek geflankeerd door twee witstenen pijlers met opschrift: 'Aeroplane Cemetery 1915-1918'. Hier bevindt zich het registerkastje. Centraal achteraan staat het 'Cross of Sacrifice' (type A). De 'Stone of Remembrance' staat centraal tegen de oostelijke muur. De drietalige tekst van de landplaat is gegrift in de witte pijlers, die ter hoogte van de 'Stone of Remembrance' deel uitmaken van de omheiningsmuur. Hier tegenover staat het bakstenen schuilhuisje, dat afgedekt is met witte natuurstenen blokken, die trapsgewijs versmallen en bovenaan segmentboogvormig opgesteld zijn. In dit schuilhuisje hangt de metalen informatieplaat. In de zuidelijke hoek staat een bakstenen dienstgebouw. De begraafplaats wordt getooid met bloemperken, struiken, haagbeuken en cultuurpopulieren.

  • Informatie van de Commonwealth War Graves Commission (oude en nieuwe registers, informatieborden, website)
  • CHIELENS P. & PUTKOWSKI J., Unquiet graves. Execution sites of the First World War in Flanders, London, Francis Boutle Publishers, 2000.
  • SCOTT M., The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwich-Norfolk, Gliddon Books, 1992.

Bron: Beschermingsdossier DW002420

Datum tekst: 2009

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Zonnebeekseweg

Zonnebeekseweg (Ieper)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.