erfgoedobject

Aanwervingslokaal havenarbeiders

bouwkundig element
ID: 201199   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201199

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het (voormalig) aanwervingslokaal voor havenarbeiders beslaat het volledige oostelijk deel van het bouwblok gevormd door een ouder scholencomplex waarvan de hoofdgevel aan de Napelsstraat paalt, de noordelijke en zuidelijke zijgevels respectievelijk door Cadix- en Rigastraat worden begrensd. Aan het scholencomplex aansluitend (voormalig) aanwervingslokaal voor havenarbeiders met voorgevel aan Kempisch Dok-Westkaai, zijgevels aan Cadix- en Rigastraat, van 1938-1939 naar ontwerp van stadsarchitect E. Van Averbeke; de noordelijke helft maakt heden deel uit van de school, de zuidelijke fungeert nog steeds als aanwervingslokaal voor havenarbeiders, in de volksmond zogenaamd Het Kot.

Grote, deels met zadeldaken, deels met platte daken afgedekte volumes (golfplaten, roofing) met ongelijke travee-indeling en één, soms twee bouwlagen. Samenspel van vier grote puntgevels aan Kempisch Dok-Weskaai met aansluitende lijstgevels, ook aan de zijstraten, uitgevoerd in donkere, geelbruine baksteen en voorzien van arduinen plinten, dito deur- en poortomlijstingen, raamdorpels en dakrandafdekking van leisteen, gewapende betonnen balken met zichtbare kiezelstructuur en houten kroonlijst. Voorgevel met drie rechthoekige poorten met rolluik, sas en beglaasde houten binnendeuren en een rij lage vensters op de bovenverdieping, alternerend met zware schoorsteenprofielen. Gelijkaardige strookvensters in de aansluitende gevels, alle met smeedijzeren tralies uit bouwperiode. Interieur: grote rechthoekige hallen, ieder met dertien geklonken ijzeren overspanningen op dito I-balken. Kleinere vertrekken aan de straatzijde met kantoren. Bewaarde bruggen.

  • AERTS W., Emiel van Averbeke (1876-1946). Stadsbouwmeester. Zijn bijdragen tot de moderne bouwkunst te Antwerpen. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 1977, p. 146-148, 174.

Bron     : Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002435, havengebied Eilandje.
Auteurs :  Plomteux, Greet


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Aanwervingslokaal havenarbeiders [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201199 (Geraadpleegd op 23-07-2019)