erfgoedobject

Faculteit Landbouwwetenschappen R.U.G.

bouwkundig element
ID: 20244   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20244

Juridische gevolgen

Beschrijving

Faculteit Landbouwwetenschappen van de Rijksuniversiteit Gent. In 1937-40 opgericht op de plaats van de voormalige Provinciale Gevangenis of het zogenaamd "Rasphuis", gebouwd naar ontwerp van I. Malfeson in 1772-75 en voltooid onder leiding van L. Roelandt in 1825-26; afgeschaft in 1935. Het huidig gebouw opgetrokken uit gele baksteen is van de hand van bouwmeesters A. Poppe en Jos. Collin.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1979

Aanvullende informatie

In de inkomhal van blok A van de Faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de Rijksuniversiteit Gent hangt een rechthoekige blauwe hardstenen gedenkplaat. De tekening en tekst werden in de steen gekapt en met bladgoud versierd. Bovenaan onderscheidt men een bekroond wapenschild met gouden klimmende leeuw, symbool voor België. Links en rechts ervan leest men de data '1940' en '1945'. Eronder leest men 'IN PIETEITSVOL / AANDENKEN', waaronder de namen van vier gesneuvelden. Hieronder staat nog 'ZE STIERVEN VOOR / LAND EN VOLK'.
  • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.
Auteurs : Depestel, Sarah
Datum: 01-01-2013

Relaties

  • Is deel van
    Coupure

  • Is deel van
    Coupure en omgeving

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Faculteit Landbouwwetenschappen R.U.G. [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20244 (Geraadpleegd op 03-06-2020)