Faculteit Landbouwwetenschappen R.U.G.

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Coupure
Locatie Coupure 653, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Thematische inventarisatie: Gentse Oorlogsmonumenten (geografische inventarisatie: 01-01-2008 - 30-09-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Faculteit Landbouwwetenschappen R.U.G.

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Coupure en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 30-07-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Faculteit Landbouwwetenschappen van de Rijksuniversiteit Gent. In 1937-40 opgericht op de plaats van de voormalige Provinciale Gevangenis of het zogenaamd "Rasphuis", gebouwd naar ontwerp van I. Malfeson in 1772-75 en voltooid onder leiding van L. Roelandt in 1825-26; afgeschaft in 1935. Het huidig gebouw opgetrokken uit gele baksteen is van de hand van bouwmeesters A. Poppe en Jos. Collin.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1979

Aanvullende informatie

In de inkomhal van blok A van de Faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de Rijksuniversiteit Gent hangt een rechthoekige blauwe hardstenen gedenkplaat. De tekening en tekst werden in de steen gekapt en met bladgoud versierd. Bovenaan onderscheidt men een bekroond wapenschild met gouden klimmende leeuw, symbool voor België. Links en rechts ervan leest men de data '1940' en '1945'. Eronder leest men 'IN PIETEITSVOL / AANDENKEN', waaronder de namen van vier gesneuvelden. Hieronder staat nog 'ZE STIERVEN VOOR / LAND EN VOLK'.

  • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.

Depestel, Sarah (01-01-2013 )

Relaties

maakt deel uit van Coupure

Coupure (Gent)

maakt deel uit van Coupure en omgeving

Albert Baertsoenkaai, Bijlokekaai, Bijlokestraat, Bijlokevest, Brioolstraat, Contributiestraat, Coupure,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.