Geografisch thema

Coupure

ID: 3024   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3024

Beschrijving

Verbindt via de Leie de Brugse Vaart, gegraven in 1624, met de oude binnenhaven van Gent. Onder leiding van de militair Spallaert gegraven in 1751-53 dwars door de oude wijk Ekkergem. Bevaren tot de voltooiing van de Ringvaart in 1969. In de 18de en 19de eeuw bekend om zijn landelijke omgeving, in 1781 worden langs weerszijden van het water wandelpaden aangelegd, in 1785 beplant met twee rijen platanen, waarvan een rij enkele jaren later wordt verwijderd. Het landelijke karakter (zie oude prenten) was vooral te danken aan de talrijke groente- en bloemenkwekerijen, enkele oude molens en verscheidene voorname lusthoven en drankhuizen onder meer Vauxhall, Frascati, het Spiegelhof, allen verdwenen. Verder bevonden zich, vooral op Coupure Links, enkele belangrijke, thans verdwenen instellingen zoals het Keizerlijk Entrepot, met een gevel van 150 meter gebouwd in 1779 en gesloopt in 1855, later bebouwd met de huidige huizenrij nummers 1 tot 105, het vermaarde Rasphuis (1772-1826) in 1937 vervangen door de Faculteit Landbouwwetenschappen van de Rijksuniversiteit Gent (nummer 533) en het Casino, na de sloping vervangen door de Faculteit van de Diergeneeskunde (zie Casinoplein).

Beide zijden der Coupure (zogenaamd Rechts en Links) werden vanouds met bruggen verbonden, na vernietiging tijdens de Tweede Wereldoorlog wederopgebouwd: respectievelijk Sint-Agnetebrug, Hospitaalbrug (toegevoegd na de wereldoorlog), Rozemarijnbrug (noodbrug), Rasphuisbrug (voetbrug) en Contributiebrug, eerst en laatst genoemde ophaalbruggen.

Het huidige straatbeeld heeft volledig haar landelijk karakter van weleer verloren. De Coupure Links werd voornamelijk in de loop van de 19de eeuw bebouwd met burger- en herenhuizen in neoclassicistische stijl met witbepleisterde gevel, op de Coupure Rechts werd de oudste bebouwing voornamelijk eind 19de en begin 20ste eeuw vervangen door grote burger- en herenhuizen in neostijl en recente flatgebouwen.

Coupure Links

Enkele dominante complexen: het Blindengesticht Van Caneghem, de kliniek "Toevlucht van Maria" en de Rijkslandbouwschool.

De privé-architectuur is vertegenwoordigd in twee types: de bepleisterde empire-getinte of neoclassicistische lijstgevels uit de 19de eeuw en burgerhuizen in baksteenstijl uit de dertiger jaren. Onderkelderde rijhuizen van drie bouwlagen indien niet anders vermeld.

Nummers 141 tot 159, nummers 535 tot 545, nummers 563-573: huizenrijen van het voornoemde baksteentype, daar zij echter zonder noemenswaardig architectonisch belang zijn, worden zij hier verder niet meer besproken, toch vallen enkele architecten te vermelden: nummer 157 G. Henderick, nummer 563 R. De Weirdt, nummer 567 Th. De Smedt, 1935.

Aan de voet van de Rozemarijnbrug leegstaande houten krantenkiosk.

Coupure Rechts

Meer gevarieerde bebouwing dan de overkant. Verschillende panden van drie bouwlagen met bepleisterde lijstgevels uit 19de eeuw en talrijke ruime herenhuizen van bak- en natuursteen van twee of drie bouwlagen uit begin 20ste eeuw.

Voorbij de Rozemarijnbrug wordt het straatbeeld ingenomen door het complex van de Faculteit van de Diergeneeskunde (Rijksuniversiteit Gent), Casinoplein nummer 24 en de schoolgebouwen van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie, Rasphuisstraat nummer 59. Daarna volgt een bijna volledige rij van recente of in opbouw zijnde schaalverstorende flatgebouwen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

 • Omvat
  Atelier Van den Kerchove
  Coupure 625A-H, 627A (Gent)

 • Omvat
  Blindenhuis Van Caeneghemgesticht
  Coupure 55-65 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 3 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 5 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 7 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 53 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 91 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 265 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 273, 273A (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 299-303, 303A (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 309 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 365-367 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 371 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 615-621 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 623 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 693-695 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 697-701 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 68 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 94 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 100 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 236 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Coupure 802 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Coupure 691 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Coupure 126 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Coupure 170-172 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis in neorococo
  Coupure 92 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis in second-empirestijl
  Coupure 444 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis met second-empiregevel
  Coupure 9 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis met werkhuis
  Coupure 800 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuizen
  Coupure 99-101 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuizen
  Coupure 291-293 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuizen
  Coupure 373-379 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuizen
  Coupure 381-383 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuizen
  Coupure 70-78 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuizen
  Coupure 80-82 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuizen
  Coupure 84-86 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuizen
  Coupure 96-98 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuizen
  Coupure 228, zonder nummer (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuizen
  Coupure 280-286 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuizen in eenheidsbebouwing
  Coupure 93-97 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuizen in neoclassicistische eenheidsbebouwing
  Coupure 2-10 (Gent)

 • Omvat
  Café Salon Napoleon
  Coupure 497 (Gent)

 • Omvat
  Directeurswoning
  Coupure 73 (Gent)

 • Omvat
  Drie burgerhuizen in eenheidsbebouwing
  Coupure 58-62 (Gent)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing
  Coupure 111, 175-177 (Gent)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing
  Coupure 257-263 (Gent)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing
  Coupure 635-651 (Gent)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing
  Coupure 667-669 (Gent)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing
  Coupure 288-294 (Gent)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing in laat-empire-stijl
  Coupure 385-387 (Gent)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van burgerhuizen
  Bijlokestraat 1, Coupure 183-187 (Gent)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van burgerhuizen
  Coupure 673-679 (Gent)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwingen
  Coupure 281-289 (Gent)

 • Omvat
  Faculteit Landbouwwetenschappen R.U.G.
  Coupure 653 (Gent)

 • Omvat
  Gentse Veeartsenijschool
  Casinoplein 23, Coupure 308, 312 (Gent)

 • Omvat
  Herenhuis
  Coupure 52 (Gent)

 • Omvat
  Herenhuis
  Coupure 88 (Gent)

 • Omvat
  Herenhuis
  Coupure 158 (Gent)

 • Omvat
  Herenhuis
  Coupure 168 (Gent)

 • Omvat
  Herenhuis in neoclassicistische stijl
  Coupure 54 (Gent)

 • Omvat
  Herenhuis in neorococo
  Coupure 102 (Gent)

 • Omvat
  Herenhuis met wagenhuis
  Coupure 305-307 (Gent)

 • Omvat
  Herenhuis uit 1902
  Coupure 156 (Gent)

 • Omvat
  Hoekgebouw
  Coupure 107-109 (Gent)

 • Omvat
  Hoekgebouw
  Coupure 359-361 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Coupure 1 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Coupure 105 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Coupure 56 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Coupure 64-66 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Coupure 298 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Akkerstraat 94, Coupure 796 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis in art nouveau
  Coupure 300, 300A-E, Papegaaistraat 91-93 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis in empirestijl
  Coupure 503-505, 503A-C (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis met de Brioolstraat
  Coupure 276 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis met de Lieven de Winnestraat
  Coupure 166 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis met koetshuis
  Coupure 363, Roderoestraat 2A (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis met Twaalfkameren
  Coupure 296 (Gent)

 • Omvat
  Huis Hillaert
  Coupure 178 (Gent)

 • Omvat
  Neoclassicistisch hoekhuis
  Coupure 278 (Gent)

 • Omvat
  Neoclassicistische burgerhuizen
  Coupure zonder nummer, zonder nummer, zonder nummer (Gent)

 • Omvat
  Neoclassicistische burgerhuizen
  Coupure 120-124 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Coupure 357 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Coupure 499 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Coupure 90 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Coupure 304-306 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Coupure 840 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning met lijstgevel
  Coupure 705 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Coupure 179-181 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Coupure 557-559 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Coupure 212-214, 224 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Coupure 230-234 (Gent)

 • Omvat
  Watergebonden lijnaanplantingen van gekandelaarde platanen en lindes
  Coupure zonder nummer (Gent)

 • Omvat
  Ziekenhuis Toevlucht van Maria
  Coupure 267-271, 275 (Gent)

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding
  Gent (Gent)