erfgoedobject

Handelspand in wederopbouwstijl

bouwkundig element
ID: 206132   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206132

Juridische gevolgen

Beschrijving

Handelspand dat in 1921 (zie opschrift) naar de plannen van C. Goemans in zogenaamde wederopbouwstijl opgetrokken werd als een hoekhuis van drie bouwlagen onder een mansardedak, met een drie traveeën tellende hoofdgevel aan de Naamsestraat en een zijgevel van twee traveeën aan de Kiekenstraat. Oorspronkelijk bevond zich aanpalend aan het handelspand - in de Kiekenstraat - een atelier dat gelijktijdig werd opgetrokken. Het geheel werd recentelijk grondig gerenoveerd: van de oorspronkelijke structuur van het handelspand resten enkel de gevels; het atelier werd gesloopt en door nieuwbouw vervangen.

De hoofdgevel, uitgewerkt als een klokgevel in laatbarokke stijl, heeft een pui met rechthoekige muuropeningen die van elkaar gescheiden worden door pilasters met hardstenen sokkel en schachten met sierbanden in similisteen, en een bovenbouw met penantenstructuur waartussen grote, rechthoekige vensters die in de tweede bouwlaag voorzien zijn van één rechthoekig en twee Franse balkons met balustrade, en in de derde bouwlaag van cartouches met opschriften "ANNO / 1921" en de voorstelling van een olifant in de borstweringen. De typerende geveltop is opengewerkt door middel van een serliana onder een oculus, en wordt gekenmerkt door inzwenkende voluten, rolwerk, festoenen, sierbanden en een boogfronton.

De zijgevel wordt gekenmerkt door een risalietvormige venstertravee met op de begane grond een rechthoekig venster, in de bovenbouw tweelichten met balustervormige borstweringen in de tweede bouwlaag, en een op de barok geïnspireerde geveltop met rondboogvenster, oculus, in- en uitzwenkende voluten en een bekronend boogfronton. In de linkse travee - die oorspronkelijk volledig blind was - werden bij recente renovatiewerken twee vensteropeningen gemaakt, met een twee bouwlagen hoog venster in de bovenbouw.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 80062 (bouwvergunning 25.04.1921).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

  • Is deel van
    Naamsestraat

  • Is deel van
    Oude Markt en omgeving

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Handelspand in wederopbouwstijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206132 (Geraadpleegd op 06-07-2020)