Burgerhuis 't Gauden Hant

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Kleine Vismarkt
Locatie Kleine Vismarkt 8, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis 't Gauden Hant

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis 't Gauden Hant

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vanouds zogenaamd " 't Gauden Hant" (zie drie gevelstenen boven puilijst). Smal hoekhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien), daterend uit de eerste helft van de 17de eeuw. Bak- en zandstenen voorgevel met dubbelhuisopstand en in- en uitgezwenkte top, links begrensd door polygonale zandstenen hoekpijler. Gekoppelde rechthoekige vensters met vervangen stenen kruisen; registers gemarkeerd door waterlijsten en op bovenverdieping onder rondboogvormige ontlastingsbogen met gerestaureerd reliëfs in de boogvelden voorstellende: boven de tweede bouwlaag Bijbelse taferelen met Cain en Abel, boven de derde bouwlaag van links naar rechts een smidse, Sint-Elooi en een schrijnwerkerij. Geveltop met zoldervenster (bolkozijn) horizontaal geritmeerd door zandstenen banden en waterlijsten. Versierde gevelankers op de penanten. Rechthoekige benedenvensters en deur met ontlastingsboog en bolkozijn als bovenlicht. Zijgevel van vier traveeën: bakstenen lijstgevel met voornamelijk dichtgemetselde rechthoekige vensters met kruiskozijnen; op tweede bouwlaag met ontlastingsbogen, op derde bouwlaag met wigvormig ontlastingssysteem. Registers gemarkeerd door waterlijsten. Twee dakkapellen met schilddakje met leien. Gedeeltelijk gerestaureerd in 1890; geveltop volledig gereconstrueerd: voor de restauratie namelijk lijstgevel van drie bouwlagen.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Kleine Vismarkt

Kleine Vismarkt (Gent)

maakt deel uit van Patershol

Ballenstraat, Corduwaniersstraat, Drongenhof, Geldmunt, Haringsteeg, Hertogstraat, Kaatsspelplein, Kalversteeg,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.