Geografisch thema

Kleine Vismarkt

ID
2909
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2909

Beschrijving

Middeleeuws straatje dat het Sint-Veerleplein en de Vleeshuisbrug verbindt. Het oorspronkelijke straattracé bleef behouden en is bebouwd met burgerwoningen uit de 17de en de 18de eeuw, waarbij voornamelijk het Gildehuis van de Wijnschroeders (1755) te vermelden valt. Haar huidige benaming kreeg de straat in 1690 toen de visverkopers de Oude Vismarkt (thans Groentenmarkt) verlieten en zich vestigden in een hoek van het Sint-Veerleplein.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis 't Gauden Hant

 • Omvat
  Burgerhuis 't Groen Cruys

 • Omvat
  Gildehuis Wijnschroedershuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Twee burgerhuizen met winkelpuien

 • Is deel van
  Gent - middeleeuwse stadskern


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kleine Vismarkt [online] https://id.erfgoed.net/themas/2909 (Geraadpleegd op 07-05-2021)