Neoclassicistisch herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Korenlei
Locatie Korenlei 21, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Thematische inventarisatie: Gentse Oorlogsmonumenten (geografische inventarisatie: 01-01-2008 - 30-09-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Graslei en Korenlei

Deze bescherming is geldig sinds 01-04-1952.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Graslei en Korenlei

Deze bescherming is geldig sinds 20-07-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Haaks geplaatst, sober neoclassicistisch herenhuis, heden "Ecole de Hautes Etudes"; uit de tweede helft van de 19de eeuw. Vijf traveeën brede bepleisterde en beschilderde voorgevel uitziend op een driehoekig pleintje; drie bouwlagen onder schilddak (pannen). Middenrisaliet van drie traveeën met bekronende blinde attiek; horizontale geleding door middel van een sterk geprofileerde en gekorniste puilijst. Rechthoekige vensters in sobere stucomlijsting met balustrades op de begane grond, ijzeren leuningen en bekronende druiplijst of driehoekig fronton op consooltjes op de bovenverdieping. Brede centrale deur met geprofileerde omlijsting.

Zijgevels (langs Leie en in de Ravensteinstraat) respectievelijk van zeven en vijf traveeën met gelijkaardige gevelordonnantie, doch smallere travee. Een doorlopend hoofdgestel met kroonlijst op klossen sluit de gevels af.

Prachtig bewaarde hal met ijzeren trap en neoclassicistische rotonde met sculpturen en caissonzoldering.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Aanvullende informatie

Aan de gevel, ter hoogte van de hoek met de Ravensteinstraat, bevindt zich een oorlogsgedenkteken ter ere van Portugese soldaten die het leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het zijn Portugees ambassadeur Vasco de Quevedo, generaal Donin en graaf Panha Garcia die de gedenkplaat onthulden op 21 juli 1928. Het werk is gesigneerd door "FONDERIE NATLE DES BRONZES J. PETERMANN ST GILLES BRUXELLES”.

  • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.

Depestel, Sarah (01-01-2009 )

Relaties

maakt deel uit van Korenlei

Korenlei (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.