erfgoedobject

Neoclassicistisch herenhuis

bouwkundig element
ID: 25145   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25145

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch herenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Graslei en Korenlei
    Deze bescherming is geldig sinds 01-04-1952

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Graslei en Korenlei
    Deze bescherming is geldig sinds 20-07-1994

Beschrijving

Haaks geplaatst, sober neoclassicistisch herenhuis, heden "Ecole de Hautes Etudes"; uit de tweede helft van de 19de eeuw. Vijf traveeën brede bepleisterde en beschilderde voorgevel uitziend op een driehoekig pleintje; drie bouwlagen onder schilddak (pannen). Middenrisaliet van drie traveeën met bekronende blinde attiek; horizontale geleding door middel van een sterk geprofileerde en gekorniste puilijst. Rechthoekige vensters in sobere stucomlijsting met balustrades op de begane grond, ijzeren leuningen en bekronende druiplijst of driehoekig fronton op consooltjes op de bovenverdieping. Brede centrale deur met geprofileerde omlijsting.

Zijgevels (langs Leie en in de Ravensteinstraat) respectievelijk van zeven en vijf traveeën met gelijkaardige gevelordonnantie, doch smallere travee. Een doorlopend hoofdgestel met kroonlijst op klossen sluit de gevels af.

Prachtig bewaarde hal met ijzeren trap en neoclassicistische rotonde met sculpturen en caissonzoldering.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976

Aanvullende informatie

Aan de gevel, ter hoogte van de hoek met de Ravensteinstraat, bevindt zich een oorlogsgedenkteken ter ere van Portugese soldaten die het leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het zijn Portugees ambassadeur Vasco de Quevedo, generaal Donin en graaf Panha Garcia die de gedenkplaat onthulden op 21 juli 1928. Het werk is gesigneerd door "FONDERIE NATLE DES BRONZES J. PETERMANN ST GILLES BRUXELLES”.

  • DEPESTEL S. 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen.
Auteurs : Depestel, Sarah
Datum: 01-01-2009

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Neoclassicistisch herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25145 (Geraadpleegd op 06-12-2020)