De Lintworm en Krocht

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sint-Michielsplein
Locatie Sint-Michielsplein 21, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed De Lintworm en Krocht

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument De Lintworm en Krocht

Deze bescherming is geldig sinds 29-11-1943.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Graslei en Korenlei

Deze bescherming is geldig sinds 01-04-1952.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Graslei en Korenlei

Deze bescherming is geldig sinds 20-07-1994.

Beschrijving

Oorspronkelijk romaans steen van circa 1200 opgetrokken uit Doornikse steen, waarvan enkel de onderbouw en de in 1909 herbouwde zijgevels verwijzen naar een vroegere vorm (gevelplaat). Volgens archiefstukken werd in 1662 op de behouden romaanse onderbouw een traditionele bak- en zandstenen trapgevel opgericht, in de loop van de 19de eeuw verbouwd tot lijstgevel, verhoogd met één verdieping en bepleisterd en beschilderd. Met de aanleg van de Sint-Michielsbrug in 1909 hersteld in 17de-eeuwse toestand (volgens bouwaanvraag) met volledig vernieuwde topgevel en gebruik van nieuwe materialen; de romaanse gevels werden tegen de zijgevels heropgebouwd.

Vijf traveeën brede trapgevel (langs de Leie) met drie bouwlagen en zadeldak (leien, nok loodrecht op de straat), horizontaal belijnd door waterlijsten en voorzien van kruiskozijnen met negblokken en gekoppelde ontlastingsboogjes; borstweringen met zandstenen panelen met draak of jaartal "ANNO 1662" en vruchtenfestoenen. Een in blad- en vruchtenfestoenen gevatte barokke oculus met bekronende druiplijst, siervaas en hangende voluten verfraait de geveltop.

Behouden overwelfde begane grond van Doornikse steen met getraliede rondboogvormige muuropeningen in zandstenen omlijsting. Zijgevel (Sint-Michielsplein nummer 20) heropgebouwd op niveau van de brug, met twee bouwlagen en twee getrapte dakvensters uit de tweede helft van de 17de eeuw, doch ervoor heropgebouwde romaanse gekanteelde gevel van Doornikse steen (circa 1200) voorzien van rechthoekige muuropeningen met lateiconsooltjes en merkwaardige venstervulling met "flessebodem" -glasschijven.

Nieuwe portiek met rondboog op kwartzuiltjes, onder lessenaarsdak. Achtertrapgevel en gelijkaardige heropgebouwde zijgevel in het Hof van Fiennes. Een hoger opgetrokken travee in bak- en zandsteenbouw met bekronende trapgevel leunt aan bij de achtergevel van nummer 23.

  • Stadsarchief Gent, reeks 535, bundel 144, nr. 3; Atlas Goetchebuer. D.40/F.73.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Aanvullende informatie

Op het moment van de bescherming van dit gebouw (29/11/1943) was het gebouw in gebruik als pastorie van de Sint-Michielsparochie. Intussen (2015) doet het dienst als jeugdherberg en restaurant.

Mortier, Sophie (29-04-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Omgeving Graslei en Korenlei

Drabstraat, Graslei, Hazewindstraatje, Hof van Fiennes, Hooiaard, Jan Breydelstraat, Korenlei, Korenmarkt,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Michielsplein

Sint-Michielsplein (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.