Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Geboorteparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Mariakerke
Straat Mariakerkeplein
Locatie Mariakerkeplein 1, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Geboorteparochie: gevels en daken
gelegen te Mariakerkeplein 1 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 25-03-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Mariakerke

Deze bescherming is geldig sinds 19-12-2014.

Beschrijving

In 1859 omsloten door witgekalkte muur met ijzeren hek tussen vierkante bakstenen pijlers met siervaasbekroning. De eerste pastorie dateerde uit de 17de eeuw, heropgebouwd in 1782 en met één verdieping verhoogd in 1853.

Bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met dakruitertje, in 1973 ontpleisterd. Eenvoudige voorgevel met sporen van de 18de-eeuwse constructie in de behouden plint van Doornikse steen. Drie zandstenen gevelstenen boven de plint (met keldergaten onder de linker travee) herinneren aan de oprichting respectievelijk van links naar rechts "I.V. Hoorick Ptor", "Gudwalus Abass IP" "L. De Villegas M E.". Ingeschreven rechthoekige vensters met sleutel. Rechthoekige deur met latei op hoekconsooltjes en met bovenlicht.

Boven achterdeur gevelsteentje met jaartal 1782. Rechter zijgevel met sporen van vroegere zijpuntgevel voorzien van drie topvensters, thans gedicht met behoud van zandstenen hoekblokken, in het middelste geopend met oculus.

Linker aanbouwsel met één bouwlaag onder lessenaarsdak (laatste kwart 19de eeuw ?), en haaks op hoofdgebouw ouder dienstgebouw met gewitte gevel, gepikte plint en zadeldak.

  • BRAEKELEIRS J. 1977: Heemkundige sprokkelingen over Mariakerke, Mariakerke, 212-213.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Mariakerke

Alphonse Claeys-Bouüaertlaan, Alphonse Claeys-Boúúaertdreef, Beukendreef, Elfnovemberstraat, Kasteeldreef,...

maakt deel uit van Mariakerkeplein

Mariakerkeplein (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.