erfgoedobject

Sint-Amanduskapel

bouwkundig element
ID
26831
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26831

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Amanduskapel
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Sint-Amanduskapel
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begraafplaats Campo Santo
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De barokkapel gebouwd in 1720-1721 in opdracht van bisschop Philippus van der Noot bevindt zich op de Kapelle- of Sint-Amandsberg, de hoogste en enig overblijvende duinheuvel van Sint-Amandsberg. Volgens M. Gysseling opgetrokken ter vervanging van een oudere en kleinere kapel, mogelijk uit tweede helft 14de eeuw doch verdwenen tussen 1469-1568. Zou gebouwd zijn als kapel voor het hof van Zingem, een van de oudste woonkernen van Sint-Amandsberg ten noordoosten van de Kapelleberg, opklimmend tot 6de-7de eeuw en verdwenen in de 17de eeuw. De crypte van de vroegere kapel zou zich schuin onder de as van de huidige bevinden (uitgewezen door een trede teruggevonden bij restauratiewerken in 1966). Ten noorden en ten westen strekt zich het Campo Santo uit.

Eénbeukige kapel van vier traveeën met driezijdig afgesloten koor (noorden). Baksteenbouw op zandstenen plint en onder leien zadeldak voorzien van kleine dakruiter gerestaureerd in 1966 door architect A. Bressers. Balegemse steen daarbij vervangen door witte Franse steen. Klokgevel (zuiden) met door platte banden afgelijnde top eindigend op voluten en afgelijnd door gelede architraaf met driehoekig fronton. Rondboogpoort in vlakke omlijsting op neuten en imposten, druiplijst met rechte aanzetten en vlakke sleutel. Hoog steekbooglicht in vlakke omlijsting met oren en druiplijst. Daarboven gevelsteen met gesculpteerd wapenschild van bisschop van der Noot en opschrift "Respice Finem". Zijgevels geritmeerd door verankerde pilasters en verlicht door omlijste steekboogvensters onder gelede daklijst met hanggoot.

Gewit interieur heden dienst doende als tentoonstellingsruimte.
Mobilair: barokaltaar met schilderij van de Heilige Amandus door G. Le Plat, hersteld in 1929 door P. Aelman.

 • BEHETS J. 1967: De Sint-Amanduskapel op de Kapelleberg te Sint-Amandsberg, de confrerie en de bevolking van die plaats in de 18de eeuw, De Heemkundige Kring "De Oost-Oudburg", Jaarboek, V, 3-17.
 • BRUYNEEL F. 1979: Administratieve kroniek van de gemeente Sint-Amandsberg derde deel: 1911-1930, De Heemkundige Kring "De Oost-Oudburg", Jaarboek, XVI, 126.
 • GYSSELING M. 1978: Het hof te Zingem, bakermat van Sint-Amandsberg, Heemkundig Nieuws, De Heemkundige Kring "De Oost-Oudburg", 6.3, 7-9.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Begraafplaats Campo Santo

 • Is deel van
  Visitatiestraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Amanduskapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26831 (Geraadpleegd op )