erfgoedobject

Herenhuis Hof van Beveren

bouwkundig element
ID
29524
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29524

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "Hof van Beveren". Voormalige rijke patriciërswoning met traptoren - statussymbool! - die zich uitstrekte tot aan het voormalige "Raamstraatje", een brandstraatje rechts van het huis "de Halleux" zie Oude Burg nummer 21 en kaart van Marcus Gerards (1562).

Huidige bepleisterde en wit- of lichtgroen beschilderde, laatclassicistische lijstgevel dateert van circa 1800: beslaat oorspronkelijk slechts zeven/acht traveeën links van de poort. 1850: toevoegen lekdrempels. 1862: vernieuwen van het houtwerk van de toenmalige poort. 1881: uitbreiden van de gevel met drie linkertraveeën, doch nog zonder linkerpoort. 1883: veranderen van de poorttravee van rechthoekige naar de huidige toestand en aanbrengen van huidige raamindeling met grote roeden. 1910: splitsen van het pand in twee woningen en aldus aanbrengen van de linkerdeur. Sinds circa 1930 is het pand in gebruik als onderwijsinstelling en strekt zich binnenin uit over drie linkertraveeën (en de bijhorende achtervleugels) van het huis nummer 7. 1946: bijbouwen van klaslokalen op de binnenplaats naar ontwerp van architect H. Bovée (Brugge). 1988-1990, 1989-1991: restauratie naar ontwerp van Groep Planning (Brugge).

Bepleisterde en beigebeschilderde lijstgevel, horizontaal belijnd door imitatievoegen op begane grond, entablement met trigliefenfries en kroonlijst op klossen. Rechts, poorttravee in risaliet, afgeboord met hoekblokken; rondboogpoort in segmentbogige omlijsting en extra gemarkeerde bovenvensters in geprofileerde omlijsting, op de bel-etage bekroond met driehoekig fronton. Voorts rechthoekige en haast vierkante mezzaninovensters alleen voorzien van lekdrempels en ijzeren leuningen op de bel-etage. In derde linkertravee, smalle bijkomende deur naar het patroon van de poort.

Interieur. Koetsdoorgang met gevelsteen waarop opschrift van G. Gezelle "Jesu, uit uw hert doorsteken / liet gij bloed en water leken./ Jesu, heilzaam door uw bloed, / ons dit water weren doet. / A.D. 1576-84"; leidt enerzijds naar de in 1994-1995 als wintertuin overbouwde binnenkoer; anderzijds naar monumentaal trappenhuis van twee bouwlagen met bordestrap en zuilen in laatclassicistische stijl met gemarmerde wandschilderingen, grondig gerestaureerd in 1994-1995.

Boven de koetspoort, huiskapel met neogotische wandbeschilderingen, eikenhouten deuren en plintlambrisering. Eikenhouten moer- en kinderbalken, dakgebint en balksleutels met gebeeldhouwde musicerende engelen.

15de-eeuwse dwarsvleugel - oorspronkelijk deel van nummer 7 - bevat nog constructiedelen onder meer overwelfde kelders, plankenvloeren, moer- en kinderbalken en een eikenhouten schaargebint met keperparen. In oksel van 15de-eeuwse vleugel en hoofdvleugel van nummer 7, kleinere vleugel uit 17de-18de eeuw met goed bewaarde keuken met 18de-19de-eeuwse aankleding onder meer monumentale haard met rechtstanden van gesinterde baksteen, en komfoortjes. Bewaarde sporenkap met gordingen en keperparen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002027.
  • Dienst Openbare Werken, Bouwvergunningen, nummer 2071/1993.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 19/1850, nummer 111/1881, nummer 64/1883, nummer 259/1910, nummer 655/1946.
  • BEERNAERT B. 1986: Open Monumentendag. Zorg en zin voor kleur, Brugge, 73-80.
  • CHRISTIAEN R., SCHOTTE B. 1996: Historische schets van het Hof van Beveren, Brugse Gidsenkroniek XXIX.6, 79-85.
  • CONSTANDT L. (ed.) 1994: Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, Brugge, 152-153.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 247-248.
  • ESTHER J. 1994: Arthur Vandendorpe, restaureren, renoveren, Brugge, 81-85.
  • VANHOUTRYVE A. 1990: Brugse gedenkstenen en herdenkingsplaten. Historische analyse en retrospectieve, Brugge, 142.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis Hof van Beveren [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29524 (Geraadpleegd op )