Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Nieuwstraat
Locatie Nieuwstraat 10, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Gruuthusestraat. Breedhuis van vier en drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (Vlaamse pannen). Mogelijk 18de-eeuwse kern. Gevelaanpassingen onder meer in 1883, verplaatsen van deur van tweede naar eerste travee. Consoliderende en verfraaiende "Kunstige Herstelling" van 1914 naar ontwerp van architect T. Raison (Brugge) onder meer toevoegen van de pilasters op de zijgevel, aanpassen van de vensters, waarvan slechts twee met 18de-eeuws uitzicht en toevoegen van een dakvenster, zie patroon voorgevel. Bepleisterde en geelbeschilderde pilastergevel met omlopend gekornist hoofdgestel uit de eerste helft van de 18de eeuw; centraal dakvenster tussen vleugelstukken en driehoekig fronton. Ovale cartouche op de middenpenant. Rondboogdeur en -vensters met figuratieve sluitsteen op begane grond; segmentbogige bovenvensters in vlakke omlijsting.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 102/1883, nr. 219/1914.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 248.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nieuwstraat

Nieuwstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.