erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
29530
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29530

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Gruuthusestraat. Breedhuis van vier en drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (Vlaamse pannen). Mogelijk 18de-eeuwse kern. Gevelaanpassingen onder meer in 1883, verplaatsen van deur van tweede naar eerste travee. Consoliderende en verfraaiende "Kunstige Herstelling" van 1914 naar ontwerp van architect T. Raison (Brugge) onder meer toevoegen van de pilasters op de zijgevel, aanpassen van de vensters, waarvan slechts twee met 18de-eeuws uitzicht en toevoegen van een dakvenster, zie patroon voorgevel. Bepleisterde en geelbeschilderde pilastergevel met omlopend gekornist hoofdgestel uit de eerste helft van de 18de eeuw; centraal dakvenster tussen vleugelstukken en driehoekig fronton. Ovale cartouche op de middenpenant. Rondboogdeur en -vensters met figuratieve sluitsteen op begane grond; segmentbogige bovenvensters in vlakke omlijsting.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 102/1883, nr. 219/1914.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 248.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29530 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.