erfgoedobject

Samenstel van stadswoningen

bouwkundig element
ID
29767
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29767

Juridische gevolgen

Beschrijving

Samenstel van de huizen zogenaamd links "Het Zwarte Leeuwken" en rechts "Den Ancker". Twee diephuizen van respectievelijk twee/drie traveeën en drie traveeën en telkens twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen.

Eind 13de eeuw - begin 14de eeuw: links zogenaamd "ten Walle", bestaande uit een rechthoekig voorhuis en een haast vierkant achterhuis gebouwd op een erf ontstaan als splitsing van een groter erf, zie huisnummer Genthof 48. Zijn oprichting getuigt waarschijnlijk van een eerste verdeling van het oorspronkelijke erf.

15de-16de eeuw: slopen van de binnenmuur van het huis "Den Ancker"; toevoegen van een nieuw smaller achterhuis.

Begin 17de eeuw: enkele herstellingen aan het huis "Den Ancker" en wijzigen van de voorgevel van het huis "Het Zwarte Leeuwken". 1795: samenvoeging van twee panden tot één geheel, het huis "Den Ancker" krijgt dan een brede klokgevel. 1854: het huis "Het Zwarte Leeuwken" krijgt een brede poort aan weerszijden geflankeerd door kleine vensters; de deuropening van het huis "Den Ancker" wordt gedicht.

1898: centrale toegangspoort aan straatzijde wordt vervangen door een poort in linker travee.

1924: omvormen van de lijstgevel van het huis "Het Zwarte Leeuwken" tot puntgevel. 1997: consoliderende restauratie.

Samenstel van links puntgevel en rechts klokgevel van verankerde rode baksteen boven een natuurstenen plint. Rechthoekige vensters met vernieuwd houtwerk volgens bestaand patroon. Steekboogpoort met waaiervormig bovenlicht van 1898 in de linker puntgevel. Ten dele bewaarde arduinen deuromlijsting in Lodewijk XVI-stijl in de rechter klokgevel.

Interieur. Kelder met oorspronkelijk een balklaag, nu voorste gedeelte met tongewelf, erachter acht graatgewelven; tussen ton- en graatgewelven de middensteun met een bakstenen pijler, de graatgwelven rusten op zandstenen pijlers met eenvoudige basis en kapiteel, geheel afgewerkt met een relatief ruwe frijnslag; bij zes van de acht graatgewelven met als sluitsteen in stuc uitgevoerde kruisbloem; spaarnissen. Begane grond. Nis in rechtermuur afgeboord met een rolstaaf die bovenaan eindigt in een spitsboog; omlijsting en boog zijn uitgevoerd in geprofileerde bakstenen, met uitzondering van de twee zandstenen kapiteeltjes, tegen de achterwant oorspronkelijk twee gebeeldhouwde zandstenen kopjes die waarschijnlijk samen gingen met maaswerkversiering in het boogveld. Voorts traditionele planindeling en 18de-19de-eeuwse aankleding. Dakkap met sporen van de oospronkelijke dakconstructie.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW 002027; Verslag bouwhistorisch onderzoek door D. Van Eenhooge, 13 februari 1997.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 377.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Spiegelrei

  • Is deel van
    Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Samenstel van stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29767 (Geraadpleegd op )