erfgoedobject

Stadswoning Hier was 't Groenhuys

bouwkundig element
ID
29948
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29948

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Hier was 't Groenhuys". Diephuis van drie/twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Toegevoegd jaartal "15 / 79" en jaarcartouche "1579" in de geveltop. Herbouwd als "Kunstige Herstelling" in 1924 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) gebaseerd op oude situatie doch in verfraaiende versie. In 1995 "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) van de 16de-eeuwse achtergevel en het dakgebint. Verankerde bakstenen trapgevel (9 trappen + topstuk) met gebruik van zandsteen voor kruis- en bolkozijnen, speklagen ter hoogte van de onder-, tussen- en bovendorpels en ornamenten als mascaron, cartouches en jaartal. Rondboogvenster in de top. Smeedijzeren windvaan. Achtergevel: verankerde bakstenen tuitgevel afgewerkt met vlechtingen en rechthoekige vensteropeningen.

Interieur. Dakconstructie bestaande uit zeven dubbele schaargebinten, keperparen verbonden door twee rijen hanenbalken met telmerken.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 95/1995.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 41/1858, nr. 712/1924.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 450.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning Hier was 't Groenhuys [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29948 (Geraadpleegd op )