Huis Dits in den grooten Mortier

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Wollestraat
Locatie Wollestraat 28, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning Dits in den grooten Mortier

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dijver, Arentshuis, Gruuthuse en Onze-Lieve-Vrouwekerk met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 25-10-2018.

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met de Karthuizerinnenstraat. Huis "Dits in den grooten mortier" zie naamcartouche. Diephuis van drie/twee + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel van 1634 wordt in de loop van de 18de eeuw vervangen door klokgevel. Huidige gevel van 1879 gebouwd als "Kunstige Herstelling". Toevoegen van Mariabeeld met Kind in 1856. Verfraaiende "Kunstige Herstelling" in 1911 naar ontwerp van architect Ch. Poupaert (Brugge): onder meer invoegen van kruiskozijnen op de begane grond, verplaatsen van de middendeur naar de linker travee en toevoegen van een houten erker tegen de zijgevel en dakvenster. In 1989 "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge): onder meer restaureren van reliëfs in de boogvelden door kunstatelier G. Thienpont (Eke/Nazareth). Verankerde bakstenen trapgevel (8 trappen + topstuk) met gebruik van arduin voor drieledige winkelpui. Voorts gebruik van zandsteen voor rechthoekige bovenvensters en ornamenten. Overkragende bovenbouw op drie rondbogen met mascaron en in de boogvelden natuurstenen reliëfs die verband houden met het beleg van Brugge door prins Frederik Hendrik van Oranje in 1631. Kruiskozijnen van de tweede bouwlaag voorzien van negblokken, doorgetrokken onderdorpels, en in de boogvelden reliëfs met voorstelling van Neptunus en Ceres; dito afbeelding van Orion boven het bolkozijn in de geveltop. Licht gebuikte zijgevel met onder meer rechthoekige vensters met zandstenen kruis- en bolkozijnen onder gekoppelde ontlastingsbogen, getrapt dakvenster en pittoreske dakkapel. Op de benedenverdieping Latijnse chronogram "aVrIaCVs brVgaM VenIt; VIDIt, abIIt". Schamppaal op de hoek is restant van kanon.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1508/1987.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 212/1856, nr. 40/1879, nr. 38/1911.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 103-104.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 206-207.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 451.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Dijver, Arentshuis, Gruuthuse en Onze-Lieve-Vrouwekerk met omgeving

Dijver, Eekhoutstraat, Groeninge, Gruuthusestraat, Guido Gezelleplein, Kartuizerinnenstraat, Kastanjeboomstraat,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wollestraat

Wollestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.