erfgoedobject

Huis Dits in den grooten Mortier

bouwkundig element
ID
29954
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29954

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met de Karthuizerinnenstraat. Huis "Dits in den grooten mortier" zie naamcartouche. Diephuis van drie/twee + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel van 1634 wordt in de loop van de 18de eeuw vervangen door klokgevel. Huidige gevel van 1879 gebouwd als "Kunstige Herstelling". Toevoegen van Mariabeeld met Kind in 1856. Verfraaiende "Kunstige Herstelling" in 1911 naar ontwerp van architect Ch. Poupaert (Brugge): onder meer invoegen van kruiskozijnen op de begane grond, verplaatsen van de middendeur naar de linker travee en toevoegen van een houten erker tegen de zijgevel en dakvenster. In 1989 "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge): onder meer restaureren van reliëfs in de boogvelden door kunstatelier G. Thienpont (Eke/Nazareth).

Verankerde bakstenen trapgevel (8 trappen + topstuk) met gebruik van arduin voor drieledige winkelpui. Voorts gebruik van zandsteen voor rechthoekige bovenvensters en ornamenten. Overkragende bovenbouw op drie rondbogen met mascaron en in de boogvelden natuurstenen reliëfs die verband houden met het beleg van Brugge door prins Frederik Hendrik van Oranje in 1631. Kruiskozijnen van de tweede bouwlaag voorzien van negblokken, doorgetrokken onderdorpels, en in de boogvelden reliëfs met voorstelling van Neptunus en Ceres; dito afbeelding van Orion boven het bolkozijn in de geveltop. Licht gebuikte zijgevel met onder meer rechthoekige vensters met zandstenen kruis- en bolkozijnen onder gekoppelde ontlastingsbogen, getrapt dakvenster en pittoreske dakkapel. Op de benedenverdieping Latijnse chronogram "aVrIaCVs brVgaM VenIt; VIDIt, abIIt". Schamppaal op de hoek is restant van kanon.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1508/1987.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 212/1856, nummer 40/1879, nummer 38/1911.
  • CONSTANDT L. (ed.) 1988: Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 103-104.
  • CONSTANDT L. (ed.) 1994: Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 206-207.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 451.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Huis Dits in den grooten Mortier [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29954 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.