erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jan met omringend kerkhof en aanpalende woningen

bouwkundig geheel
ID: 301835   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301835

Juridische gevolgen

Beschrijving

Door haar rijke historische verleden, onder meer als verblijfplaats van de hertogen van Brabant, bevat het centrum van Tervuren nog een aantal historische gebouwen met als middelpunt de parochiekerk van Sint-Jan Evangelist. Het was Hendrik I die opdracht gaf tot het bouwen van een nieuwe kerk nabij zijn burcht in de Warande, waarrond de woonkern geleidelijk tot ontwikkeling kwam. Voorheen was de kerk omgeven door een ruim kerkhof dat al in 1927 werd gedesaffecteerd, waardoor het geheel ontruimd werd met uitzondering van de graven de Robiano, een aantal burgemeesters en priesters en tot slot de uniforme graven van zeven Congolezen, gestorven in augustus 1897 tijdens de Internationale Tentoonstelling van Brussel. Vandaag vormt een kerkhof een groene zone rondom de kerk die aansluit bij het open marktplein ten noorden. De kerkhofmuur wordt onderbroken voor een aantal historische woningen; zo is de zuidelijke zijde ingenomen door een classicistische huizenrij aan de Kasteelstraat en de noordoostzijde door de ’s Amptmanskamer. Ook aan de noordwestzijde liggen huizen met een oudere kern.


Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2015


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Tervuren en Warandepark

 • Is deel van
  Tervuren

 • Omvat
  's Amptmanskamer

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Heilig Hartbeeld

 • Omvat
  Herberg De Poel

 • Omvat
  Huis De Kroone

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jan Evangelist

 • Omvat
  Relais Saint-Hubert

 • Omvat
  Stadswoning

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Sint-Jan met omringend kerkhof en aanpalende woningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301835 (Geraadpleegd op 01-06-2020)