erfgoedobject

Begraafplaats Oud Kerkhof

bouwkundig element
ID: 304666   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304666

Beschrijving

19de-eeuwse begraafplaats met een rijke variatie aan kwalitatief hoogstaande graftekens uit de 19de en 20ste eeuw.

Historiek

Tot het begin van de 19de eeuw werd in Veurne begraven op de kerkhoven van de Sint-Walburgakerk, de Sint-Niklaaskerk en de Sint-Denijskerk. Bij het verbieden van de begraving in stadskernen door keizer Jozef II (1784) en Napoleon Bonaparte (1804) werd een begraafplaats buiten de stadsmuren aangelegd. Wanneer de begraafplaats in de Oude Vestenstraat precies geopend werd, is onduidelijk. Archiefdocumenten ontbreken. De oudst bewaarde bijzetting dateert uit het begin van de 19de eeuw, onder het keizerrijk van Napoleon (1804-1814). Het ‘Oud Kerkhof’ werd gesloten in 1990 toen de Begraafplaats Noordstraat geopend werd.

Beschrijving

De begraafplaats heeft een trapeziumvormige plattegrond, gescheiden van de straat door een geschoren taxushaag. Toegang via bakstenen hekpijlers geflankeerd door twee beuken. De begraafplaats wordt opgedeeld door een rastervormige padenstructuur waarvan een deel verhard is. De voornamelijk hardstenen graftekens in de gangbare stijlen als neoclassicisme, neogotiek tot modernisme en met de typische funeraire symboliek, overbruggen bijna twee eeuwen aan graftypologie. Ze worden aangevuld met ijzeren kruisen, graftrommels en recentere graftekens in natuursteen en graniet. De aanwezige graftypologieën (pinakelgraven, stèles, zerken, tombes, kruisen al dan niet in boomimitatie, …) en hun locatie op de begraafplaats doen vermoeden dat de begraafplaats in oorsprong bestond uit eeuwigdurende concessies met indrukwekkende graftekens langs de hoofdpaden en niet-beboomde open zones in de binnenperken. De binnenperken werden in de 20ste eeuw stelselmatig verder ingevuld met rijen aan graftekens. In de 20ste eeuw werd de begraafplaats aangevuld met een Frans militair ereperk en massagraf, een Common Wealth begraafplaats uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog en verschillende heldenhuldezerken.

Een lijst met waardevol funerair erfgoed werd door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd in 2016.

  • Stadsarchief Veurne, Notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen, 21 november 2016.
  • DEN BAES J. 2007: Grafstenen spreken Een wandeling langs funerair erfgoed in Veurne, Veurne.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2017

Aanvullende informatie

Op het Oud Kerkhof bevinden zich twee graven van personen die een markante rol speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Graf gedecoreerd met portretmedaillon voor Karel Cogghe, toezichter van de Noordwatering, die hielp de Duitse opmars te stuitten door de IJzervlakte onder water te zetten. Graf voor de zwangere Rachel Ryckewaert, die werd vermoord door haar vriend Emiel Ferfaille. De beroepsvrijwilliger verscheen hiervoor voor de Krijgsraad en werd terechtgesteld op het schavot – het was de laatste onthoofding in België.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs : Marchand, Sofie
Datum: 20-04-2017

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Begraafplaats Oud Kerkhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304666 (Geraadpleegd op 22-10-2020)