Parochiekerk Sint-Martinus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Poperinge
Deelgemeente Roesbrugge-Haringe
Straat Tempeliersstraat
Locatie Tempeliersstraat zonder nummer, Poperinge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Poperinge (actualisaties: 27-05-2008 - 18-06-2008).
  • Adrescontrole Poperinge (adrescontroles: 12-02-2008 - 14-02-2008).
  • Inventarisatie Poperinge (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Martinus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Parochiekerk St.-Martinus Georiënteerd bedehuis, gelegen aan het uiteinde van de Tempeliersstraat; omringend kerkhof met toegangshek ten N. en ten Z. van de kerk.

Vrij sobere hallekerk met neoclassicistische W.-toren ter vervanging van reeds ca. 1488 vermelde kapel. Oprichting van eerste beuk in 1805; ingewijd op 9 september 1806. Hervatten van bouwwerken vanaf 1826, waarna voltooid in 1837. Plan van toren n.o.v. architect Lernould (Ieper) . Na beschadiging tijdens W.O. II werd de kerk hersteld.

Verankerde, gele en rode baksteenbouw. Afdekking d.m.v. leien zadeldaken. Plattegrond ontvouwt: voorgeplaatste W.-toren, een driebeukig schip van vijf trav., een hoofdkoor van anderhalve trav. met driezijdige sluiting, twee zijkoren van een halve trav. met rechte sluiting, een Z.O.-sacristie in de oksel van Z.-koorsluiting en het hoofdkoor.

W.-toren van vier geledingen, gestut d.m.v. haaks op elkaar gestelde hoeksteunberen. Gecementeerde kordons. Neoclassicistisch portaal: rechth. vleugeldeur gevat in een gecementeerde omlijsting van pilasters met hoofdgestel onder driehoekige frontonbekroning. Halfronde vensters in N.- en Z.-gevel. Tweede geleding voorzien van een rechth. venster in een gecementeerde, rechth. omlijsting met geprofileerde kroonlijst op gegroefde consoles. Rondbogige galmgaten met geprofileerde, gecementeerde druiplijst en doorlopende lekdrempel. Borstwering met ijzeren leuning tussen bakstenen (hoek) postamenten. Bekronende bakstenen polygonale lantaarn onder leien bedaking.

Flankerende W.-puntgevels voorzien van muurvlechtingen en rondboognis tussen lisenen. Overkragende zadeldaken. Aandak en topstuk bij l. puntgevel. Gekruisigde Christus onder de luifel, tegen r. puntgevel.

N.- en Z.-gevel gemarkeerd d.m.v. lisenen; rondboogvensters in geprofileerde omlijsting.

Hoofdkoor met driezijdige sluiting geritmeerd d.m.v. steunberen met versnijdingen. Geprofileerde rondboogvensters. Korfboognis met kruisbeeld in de O.-sluiting. Zijkoren met vlakke sluiting in de vorm van puntgevels tussen lisenen.

Aanpalende Z.O.-sacristie onder afgewolfd zadeldak. Interieur. Rondbogige scheibogen op arduinen zuilen met rechth. sokkel en rond kapiteel. Gecanneleerde Corinthische pilasters in de hoofdkoorsluiting. Houten vlakke zoldering boven het ingangsportaal. Zesvoudig geknikt tongewelf boven de hoofdbeuk; gedrukt spitsbooggewelf (beschilderd hout) boven de zijbeuken.

Mobilair. Vnl. XIX; met neogotische inslag o.m. zijaltaren, biechtstoel in N.-zijkoor; met neoclassicistische inslag o.m., preekstoel, biechtstoel in Z.-zijbeuk.

ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Poperinge, Brussel, 1977, p. 52-54.
VANDEN BUSSCHE E., Histoire deRousbrugge-Haringhe en Flandre, Gent, 1866.
VANDEN BUSSCHE E., Notice historique sur la commune de Rousbrugge-Haringe, Menen, 1863.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Aanvullende informatie

In en rond de kerk verschillende relicten die herinneren aan de Eerste Wereldoorlog.

Aan de zijgevel van het portaal: witmarmeren gedenkplaat voor militaire doden. Bovenaan een licht gebogen boord met bosjes laurierbladeren en eikenbladeren, met daaronder een cartouche met een klimmende leeuw op een zuiltje waarin een oorlogskruis hangt. Uitgevoerd door E. Bataille uit Schaarbeek. Daarnaast: kleine rechthoekige witmarmeren gedenkplaat voor een militair slachtoffer een politieke gevangene.

Op het kerkhof: Frans grafkruis voor de soldaat Léon Gaston Becue, als enig restant van een Frans militair ereperk dat hier vroeger aanwezig was.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (19-04-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Roesbrugge-Haringe

Roesbrugge-Haringe (Poperinge)

omvat Orgel kerk Sint-Martinus (Roesbrugge)

Roesbrugge-Haringe (Poperinge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.