erfgoedobject

Stadswoningen

bouwkundig element
ID
42315
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42315

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

In de 19de en 20ste eeuw aangepaste panden die - op het nu sterk verbouwde nummer 19 na - in kern opklimmen tot de 17de of 18de eeuw en drie bouwlagen en twee of drie traveeën tellen onder een diep- (nummers 13-17) of langgericht (nummers 21, 23, 73) zadeldak. De bakstenen voorgevels - nrummer 13 met crépibepleistering - zijn op de bovenverdiepingen geopend zijn door rechthoekige (nummers 13-17, 73) of getoogde (nummers 21, 23) vensters; de puien werden vaak meermaals gemoderniseeerd.

Nummer 13, eertijds gekend als "den Calcoenschen Haen", is een diephuis dat voorheen twee bouwlagen omvatte en eindigde op een verhoogde, minstens tot de 17de eeuw opklimmende halsgevel. In 1845 werd het volgens de bouwvergunning door architect P. Verheyden verhoogd met een derde bouwlaag en aangepast met een neoclassicistische lijstgevel.

In nummers 21 en 23, twee panden met 18de-eeuws uitzicht, verwijzen de sporen van ontlastingsbogen boven de respectievelijke puien van 1928 (architect V. Rosseels) en 1926 (architecten G. en E. Jotthier) nog naar de ordonnanties van de vroegere, arduinen Lodewijk XV-puien. Markant zijn de houten laadvensters met uitgewerkte, ver overkragende luifel.

Nummer 73 heeft nagenoeg vierkante vensters in de bovenste bouwlaag.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 32B/ 6801-356 (bouwvergunning 01.03.1845); dossier 88205 (bouwverg. 14.09.1928); dossier 86509 (bouwvergunning 06.12.1926).
  • MEULEMANS, A., Oude Leuvense straten en huizen. De Mechelsestraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Leuven en omgeving, 9, Leuven, 1969, p. 86.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42315 (Geraadpleegd op )