Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Minderbroedersstraat: gedeelte tussen Kapucijnenvoer en zuidelijke Dijle-arm

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-07-2011 tot heden

ID: 743   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/743

Besluiten

Landbouwinstituut, klooster van de Goede Herder, tuinpaviljoen met omgeving en deel van de straat
definitieve beschermingsbesluiten: 22-07-2011  ID: 4826

Beschrijving

Het gedeelte van de Minderbroedersstraat en de aanpalende eigendommen, gelegen tussen de Kapucijnenvoer en de zuidelijke Dijle-arm, zijn beschermd als stadsgezicht.Waarden

De Minderbroedersstraat vanaf de zuidelijke Dijle-arm tot aan de stedelijke kruidtuin aan de Kapucijnenvoer is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

belangrijk historisch ensemble, gevormd door goed bewaarde relicten van de basisbebouwing en groenzones die als geheel een belangrijke contextwaarde bezitten ter ondersteuning van de intrinsieke waarde van het voormalige Landbouwinstituut, het klooster van de Goede Herder en de monumenten in de onmiddellijke omgeving, met name het Justus Lipsiuscollege, het Anatomisch Amfitheater van Helleputte, het Pathologisch Instituut, het beeldhouwersatelier Vermeylen, het voormalig huis Van Ophem, de toegangspoort tot de voormalige kruidtuin, het 18de-eeuwse Anatomisch Theater van Hustin en de Stedelijke Kruidtuin.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Opmerkelijk gebouwenpatrimonium met waardevolle getuigen van het historisch bouwverloop in de Minderbroedersstraat en als dusdanig - zowel stilistisch als typologisch - een staalkaart van de architectuur, gaande van de 17de-eeuwse basisbebouwing - relicten van kloosterdomeinen en patriciërshuizen -, over 18de- en 19de-eeuwse heren- en burgerwoningen, tot universitaire instituten en instellingen die het straatbeeld sterk zouden bepalen vanaf de tweede helft van de 19de eeuw.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Anatomisch theater

Minderbroedersstraat 52 (Leuven)
Voormalig anatomisch theater, dat in 1744 naar een ontwerp van J.A. Hustin op de hoek van de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat werd opgericht, op een achthoekige plattegrond.


Beeldhouwersatelier Frans Vermeylen

Minderbroedersstraat zonder nummer (Leuven)
Het atelier, een baksteenbouw, is opgetrokken in eclectische stijl met een duidelijke overheersing van neo-renaissancistische kenmerken. De architecturale kracht van het bouwwerk ligt in de uitwerking van de voorgevels.


Burgerhuis

Minderbroedersstraat zonder nummer (Leuven)
Rijwoning die in 1887 omgevormd werd tot een opslagplaats van drie traveeën en drie bouwlagen, en toen een eclectische lijstgevel met dubbelhuisopstand kreeg.


Geheel van burgerhuizen

Minderbroedersstraat 27-31 (Leuven)
Homogeen geheel in laatclassicistische stijl dat bestaat uit drie breedhuizen van twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, gescheiden door aandaken met muurvlechtingen en schouderstukken.


Herenhuis van patriciërsfamilie Van Ophem

Minderbroedersstraat 48 (Leuven)
Het voormalig huis Van Ophem, dat voor de prestigieuze patriciërsfamilie Van Ophem werd opgericht, vormt een uitgesproken voorbeeld van 17de-eeuwse stedelijke privé-architectuur.


Instituut van de Goede Herder

Minderbroedersstraat 21 (Leuven)
In 1864 werd in Leuven op vraag van kardinaal Sterckx een instituut gesticht ter opvoeding en onderricht van meisjes van minder gegoede afkomst.


Instituut voor Landbouwkunde

Minderbroedersstraat 17 (Leuven)
Vermoedelijk in het eerste kwart van de 19de eeuw aan de oever van de Dijle opgetrokken breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met dakkapellen.


Stadswoning van F. Vermeylen

Minderbroedersstraat 25 (Leuven)
Woonhuis van F. Vermeylen. L-vormig complex van zes traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met schild, ontstaan uit een ouder diephuis.


Toegangspoort tot de voormalige botanische tuin

Minderbroedersstraat zonder nummer (Leuven)
Monumentale toegangspoort, in 1771 in classicistische stijl opgetrokken naar ontwerp van L.B. Dewez.


Vesaliusinstituut en Pathologisch Instituut

Minderbroedersstraat 12 (Leuven)
In 1875 werd gestart met het eerste nieuwbouwproject dat de universiteit voor eigen rekening liet optrekken namelijk het anatomisch theater van Helleputte, in 1906 gevolgd door de uitbreiding met het pathologisch instituut van Vincent Lenertz.