erfgoedobject

Onze-Lieve-Vrouwekerk

bouwkundig element
ID
55070
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55070

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Onze-Lieve-Vrouwekerk
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Parochiekerk heropgebouwd naar ontwerp van architect T. Raison (Brugge) uit 1922 ter vervanging vooroorlogs bedehuis in romaans-gotische stijl. Bedehuis midden kerkhof afgezet door middel van bakstenen muurtje onder ezelsrug; bakstenen hekpijlers ter markering van kerkpad. Ten noordoosten, houten, eenbeukig Mariakapelletje onder zadeldak met drielobbige spant.

De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste, vierkante westtoren, een schip bestaande uit een brede middenbeuk en twee smallere zijbeuken, een hoofdkoor van twee brede traveeën een smalle travee en een driezijdige sluiting, twee zijkoren van twee traveeën en een vlakke sluiting, een sacristie ten zuiden.

Gebouw van gele baksteen. Leien zadeldaken. Westtoren van vier geledingen, gemarkeerd door kordons, gestut door op elkaar gestelde hoeksteunberen. Spitsboogportaal. Calvarie tegen noordgevel. Spitsboogcasementen met drielob ter hoogte van tweede en derde geleding. Spitsbogige galmgaten. Borstwering voorzien van overkragend rondboogfries en op de vier hoeken bekroond door bakstenen pinakels. Bakstenen spits.

Noordelijke, zuidelijke en oostelijke gevels geritmeerd door steunberen met versnijdingen en resp. door spitsbogige twee -en drielichten op afzaten.

Interieur. Basilicale opstand. Vlak overzolderde westelijke toren; voorst houten spitstongewelven met trekbalken onder meer op consoles. Spitsbogige bakstenen scheibogen op dito zuilen met achtzijdige sokkel en kapiteel.

Mobilair met art-deco-inslag onder meer altaren, communiebank, biechtstoelen, lezenaar...

Kerk uitgebrand in juni 1996.

  • ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL, Dienst der Verwoeste Gewesten, 4996.
  • Archief K.C.M.L., 824.

Bron     : Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Huys, Martine, Kerrinckx, Hans, Vanneste, Pol
Datum  : 2005

Aanvullende informatie

Het zuidelijke deel van het kerkhof is geruimd met uitzondering van enkele commonwealth graven. De site is vertuind. Het noordelijk deel van het kerkhof bestaat uit een lang wandelpad waarlangs de graven zijn geplaatst. De graftekens bestaan uit grafzerken met stèles in blauwe hardsteen en graniet in combinatie met brons en marmer. Er is ook een kruis in cimorne, een materiaal dat veel voorkomt op kerkhoven in de deelgemeenten van Middelkerke.

Auteurs : Mertens, Joeri
Datum: 02-05-2016

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Onze-Lieve-Vrouwekerk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55070 (Geraadpleegd op 27-02-2021)