erfgoedobject

Hoger Handelsgesticht

bouwkundig element
ID
6365
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6365

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig Hoger Handelsgesticht. Complex geheel met hoofdgebouw aan de Schildersstraat en achtergevels aan de De Vrièrestraat en de Coquilhatstraat in een bombastische, eclectische neobarokke stijl naar ontwerp van F. Sel en F. Truyman uit 1893, uitgevoerd in 1895-1897 door de aannemer Gebroeders Grangé.

Hoofdgebouw aan de Schildersstraat. Sierlijkst uitgewerkte gevel met drukke barokke versiering van zeven traveeën en twee bouwlagen van witte natuursteen (Euville) en hardsteen. Drie centrale traveeën als monumentale poorttravee met koepelvormig dak, boven de kroonlijst bekroond door een driehoekig fronton met obelisk, steunend op Korinthische halfzuilen; flankerende monumentale leeuwen; nis met beeldengroep, voorstellende "de vier werelddelen".

Boven de poort met driehoekig fronton met palmetten en consoles, is de tweede bouwlaag uitgewerkt als bel-etage met drie brede rondboogvensters, waartussen Korinthische halfzuilen, geflankeerd door twee monumentale volplastische beelden, "Het Onderwijs" (J. Anthone), op vooruitspringende sokkels, waaronder scheepsboegen en hermesteken. Voorts, kruisvensters met hardstenen geprofileerd beloop en doorlopende dorpels, op de tweede bouwlaag bekroond door rondboognissen met reliëfs, waarboven gestrekte waterlijstjes. Prachtig geprofileerde kroonlijst op geprofileerde modillons en tandlijst, waarboven balustrade met opengewerkte leuning.

Gevels aan de De Vrièrestraat: opgebouwd als twee afzonderlijke halsgevels. Links monumentaal poortgebouw met parement van witte natuursteen (Euville) en hardsteen. Centraal risaliet tussen deels geblokte Korinthische pilasters, boogvormig verdiept op de tweede bouwlaag; de poort zelf gevat in een vijflicht met hardstenen omlijsting, voluten en hermenfiguren. Decoratieve behandeling van de gevel met op de begane grond panelen met hermestekens en op de tweede bouwlaag rondbogige, verdiepte nissen, waarin monumentale vazen. Boven de geprofileerde kroonlijst met modillons en tandlijst het verhoogd driehoekig fronton met het stadswapen van Antwerpen in een medaillon, waaronder het opschrift "SPQA"; balustrade met opengewerkte leuning.

Rechts, woonhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder pseudo-mansardedak. Lijstgevel met soberder opbouw, voorzien van een bakstenen parement verlevendigd met natuursteen en verticaal geritmeerd door het centrale risaliet, boven de daklijst verhoogd met een driehoekig fronton en twee gekoppelde rondboogvenstertjes; op de tweede bouwlaag een breed balkon op zware consoles met deurvenster onder gebroken gebogen fronton. De deur met bovenlicht en vensters van de benedenverdieping hebben hardstenen lijsten, waartussen colonnetten.

Gevel aan de Coquilhatstraat: monumentale lijstgevel van acht traveeën en twee bouwlagen in een soberder neobarokke stijl, gemarkeerd door de twee zijrisalieten, boven de daklijst verhoogd met een driehoekig fronton. Rechts zeer fraaie poort met Dorische halfzuilen, postamenten, versierde schachten en driehoekig fronton, op zware consoles. Opschrift "Handelsmuseum".

Voorts, op de benedenverdieping, pseudo-kruisvensters op doorlopende dorpels, rustend op consoles, op bovenverdieping brede rondboogvensters, gevat in geprofileerde lijsten met op consoles rustende dorpels, waartussen monumentale Korinthische halfzuilen, die het hoofdgestel dragen. Geprofileerde kroonlijst op modillons en tandlijst.

Stadsarchief Antwerpen, plannen Bureel voor Werken 697#2470-2485.


Bron: DE MUNCK-MANDERYCK M., DECONINCK-STEYAERT R. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nb, Brussel - Gent.
Auteurs: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Manderyck, Madeleine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoger Handelsgesticht [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6365 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.