Gedenkteken voor oorlogsdoden van de Eerste Wereldoorlog

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Lo
Straat Markt
Locatie Markt zonder nummer, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Gedenkteken voor oorlogsdoden van de Eerste Wereldoorlog

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gedenkteken voor oorlogsdoden van de Eerste Wereldoorlog

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lo

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

* Markt z.nr. (ter hoogte van het kerkkoor). Gedenkteken voor de oorlogsdoden van de Eerste Wereldoorlog. Bij een recente verplaatsing werd de sokkel deels vernieuwd. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.

Het gedenkteken werd op 30 september 1923 onhuld in aanwezigheid van de beeldhouwer Antoon Van Parys (Deinze), burgemeester en schepenen, vertegenwoordigers van het V.O.S. (Verbond der Vlaamse Oudstrijders) die het monument grotendeels financierden, en Cyriel Verschaeve die een kanselrede hield over de wereldvrede. Het Belgische volkslied en de Vlaamse leeuw werden gezongen. De beeldhouwer legde volgens het verslag in het tijdschrift "De V.O.S." (30 september, 14 oktober en 28 oktober 1923) de "Herwording van het Vlaamse Volk, uit het graf der gesneuvelden" als kerngedachte in zijn kunstwerk.

Beschrijving van het gedenkteken.

Lage sokkel met onder meer zes uitgehouwen kruisen. Tussen deze sokkel en het eigenlijke beeld is de sokkel recent vernieuwd met kleine kasseistenen.

Het eigenlijke beeld is een monolitisch arduinen blok waaruit een vrouw met hoofddeksel oprijst die met afgewend hoofd in de verte staart, richting IJzer. Haar massieve hand drukt een bos korenhalmen tegen het blok aan. Op het blok zijn de namen van de oorlogsdoden gebeiteld en volgende inscripties: "STAD LOO AAN ZYNE GESNEUVELDEN 1914-1918", en de versregels van Cyriel Verschaeve "HIER LIGGEN HUN LYKEN ALS ZADEN IN 'T ZAND. HOOP OP DEN OOGST, O VLAANDERLAND". Op de zij- en achterkant staan de namen van de doden, met links het wapenschild van Lo.

Het monument is gesigneerd door de beeldhouwer A. Van Parys (°Deinze 1884 - gestorven Gentbrugge 1968), en gedateerd 1923. Deze kunstenaar werd opgeleid aan de Gentse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Hij leerde beeldhouwen in de ateliers van Mathias Zens en Aloïs De Beule. De museumcatalogus van het Museum van Deinze en de Leiestreek omschrijft het werk en de stijl van Van Parijs als volgt: "Zijn kunstwerken zijn allemaal bijzonder gestileerd en er straalt een diepe, innerlijke gevoelswereld uit. Het weglaten van alle overbodige details, wat de sereniteit van zijn overwegend godsdienstige werken ten goede komt, werd in 1928 als expressionisme omschreven. Zijn beelden zijn uit blote steen gehouwen. Door een minimum aan materie weg te hakken verkrijgt Antoon Van Parys prachtig gestileerde beelden die alle een mystieke expressie hebben. Deze beeldhouwer maakte vooral religieuze werken, graf- en oorlogsmonumenten."

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

JACOBS M., Zij die vielen als helden... Cultuurhistorische analyse van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, 2 dln., Brugge, 1996, dl. 2, p. 219.

VAN DOORNE V. (red.), Museum van Deinze en de Leiestreek, museumcatalogus, Deinze, 2001, p. 299-300.

VANDEPUTTE O. (red.), Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids van de Vlaamse gemeenten, Tielt, 1995.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Markt

Markt (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.