Parochiekerk Sint-Barnabas

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Noordschote
Straat Noordschoteplein
Locatie Noordschoteplein zonder nummer, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Barnabas

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Noordschoteplein z.nr. Parochiekerk Sint-Barnabas. Georiënteerde parochiekerk, in 1921-1923 naar het vooroorlogse model heropgebouwd. De vooroorlogse gotische kerk dateerde van 1498.

Driebeukige gotische hallenkerk met vooruitspringende westtoren, gelegen in omringend kerkhof met bewaarde graven. Ten noorden, grafzerken van de Common Wealth. Bewaarde arduinen grafmonumenten met kruisbekroning, deels daterend van voor de Eerste Wereldoorlog. Treuressen onder meer als beschaduwing van de calvarie.

De plattegrond ontvouwt: voortuitspringende westtoren, een schip van zes traveeën, driezijdige koorsluitingen, sacristie ten zuidoosten. Materialen: gele baksteenbouw boven plint van ijzerzandsteen (mogelijk recuperatie van de vooroorlogse kerk). Leien zadeldaken en torenspits. Spitsboogvensters met bakstenen monelen, afzaten en druiplijsten.

Westtoren van vier geledingen met overhoekse versneden steunberen. Geprofileerd korfboogportaal, spitsboogvenster waarboven oculus, klokkenverdieping met gekoppelde galmgaten. Sacristie met getraliede rechthoekige muuropeningen gevat in korfboognissen, puntgevels met aandaken.

Interieur: eenvoudig witbeschilderde en bepleisterde hallenkerk. Spitsbogige scheibogen van gele baksteen op dito zuilen met achtzijdige kapitelen van granito. Houten spitstongewelven.

ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Ieper II, Brussel, 1979, p. 38-39.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Noordschoteplein

Noordschoteplein (Lo-Reninge)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Orgel kerk Sint-Barnabas

Noordschote (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.