Collectief

Jos. & Pieter Loncke

ID
8143
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8143

Beschrijving

Joseph (Jos., Jozef) Loncke [zie onder deze naam afzonderlijk] was reeds voor WO I beginnen meewerken in het orgelmakersatelier van zijn vader Frederik, te Esen; na de oorlog debuteerde ook zijn jongere broer Pieter [zie Loncke, Pieter afzonderlijk]. Omstreeks 1925 namen de beide broers het bedrijf over met als firmanaam "Jos. & Pieter Loncke / Esen"; gedurende lange tijd ook als "Esen & Ghyvelde" omdat ze een filiaal in Noord-Frankrijk hielden.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Uitvoerder van

Orgel kerk Heilig Hart

Roeselaarsestraat 55 (Izegem)
Orgel door Jos. en Pieter Loncke (Esen) uit 1950.


Orgel kerk Heilige Kruisverheffing

Zannekinstraat 16 (Diksmuide)
In 1809 werd een orgel uit het Brugse Sint-Janshospitaal als tweedehands-instrument aangekocht; het zou een werk geweest zijn van D. Berger uit 1781. Werken aan dit orgel geschiedden midden 19de eeuw, door Petrus Albertus Loncke. Het ging verloren in de Eerste Wereldoorlog. In 1928 werd een nieuw orgel gebouwd door Jos. en Pieter Loncke.


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw

Guynemerplein 14A (Langemark-Poelkapelle)
Orgel door Jos. en Pieter Loncke uit 1943.


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw

Ieperstraat (Zonnebeke)
In 1942, na oorlogsschade, werd een orgel gebouwd door Jos. en Pieter Loncke, met recuperatie van materiaal van het vorige orgel. In 1980 en volgende werden renovatiewerken aan het instrument uitgevoerd door Loncke Orgelbouw bvba.


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Houtem (Veurne)
Auteur en bouwjaar van het oorspronkelijk instrument zijn onbekend: het betreft vermoedelijk een werk van een orgelmaker uit Frans-Vlaanderen, te situeren midden 18de eeuw; van dit orgel is alleen de orgelkast behouden gebleven. Een nieuw instrument werd in de kast gebouwd door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade), te situeren tussen 1843 en 1864. Het instrument werd geheel getransformeerd door Jos. en Pieter Loncke (Esen) in 1953.


Orgel kerk Sint-Amandus

Marktplaats 2 (Hooglede)
Het oorspronkelijk orgel was een werk van Pieter Loncke (Hoogstade) en zoon Frederik, gebouwd in 1886-1887. Het instrument werd zo goed als helemaal vernield in de Eerste Wereldoorlog. In 1924 bouwden Jos. en Pieter Loncke (Esen) een nieuw orgel, met recuperatie van het nog bruikbare pijpwerk. Na nieuwe schade in de Tweede Wereldoorlog (1941) werd het orgel door Jos. Loncke verbouwd, in open opstelling. In 1994 nieuw orgel door Loncke Orgelbouw bvba (Zarren), met hergebruik van een hoeveelheid pijpwerk.


Orgel kerk Sint-Amatus

Oostvleterendorp (Vleteren)
Nieuw orgel door Loncke Orgelbouw bvba uit 1989. Het oud orgel, waarvan minstens het 17de-eeuws meubel van onschatbare historische waarde was, ging totaal verloren in de brand van 22/23 december 1977.


Orgel kerk Sint-Andries

Woumenweg 251 (Diksmuide)
Over de situatie van het orgel dat in de Eerste Wereldoorlog samen met de kerk teloorging, zijn geen gegevens voorhanden. De kerk was heropgebouwd in 1925, maar een orgel kwam er pas in 1952; het werd geleverd door Jos. en Pieter Loncke. In 1985 werd het in de kerkbrand vernield. Een nieuw orgel werd geplaatst door de firma Loncke Orgelbouw in 1988.


Orgel kerk Sint-Audomarus

Booitshoeke (Veurne)
De bouwer van het orgel is Charles-Louis van Houtte (Waregem), in 1847. Van Houtte heeft bij deze constructie meerdere elementen gerecupereerd van een 18de-eeuws orgel; de herkomst van dit oudere instrument is niet bekend. Een onderhoudsbeurt geschiedde in 1909, door Frederik Loncke (Esen). Na schade in WO I werd het orgel hersteld door Jules Anneessens (Menen) in 1924. Een herstelling (opnieuw na oorlogsschade) werd uitgevoerd door Jos en Pieter Loncke (Esen) in 1945. Een algehele restauratie werd uitgevoerd door Etienne De Munck (Hamme O.-Vl.) in 1983-84.


Orgel kerk Sint-Audomarus (Vinkem)

Veurne (Veurne)
In 1827 was een orgel geleverd door Philippus Liem (of zijn zoon Franciscus Liem) uit Izenberge; het werd in 1867 door P. Loncke overgenomen. Het huidig orgel is een werk van Petrus Albertus Loncke (Hoogstade) uit 1867. In 1911 voerde Henri Waeles (Izenberge) herstellingen uit en plaatste een voetklavier. In 1925-26 voerde Jules Anneessens (Menen) herstellingen uit. In 1933 vonden werken plaats door Jos. en Pieter Loncke (Esen). Het orgel is thans buiten gebruik wegens de desaffectatie van de kerk.


Orgel kerk Sint-Barnabas

Noordschoteplein 12A (Lo-Reninge)
Het oorspronkelijke orgel ging verloren in de Tweede Wereldoorlog. Het huidig orgel is van Jos. en Pieter Loncke uit 1925.


Orgel kerk Sint-Bartholomeus

Pollinkhovestraat 2a (Lo-Reninge)
Een voormalig orgel ging verloren in de brand van 17 mei 1853. Een nieuw orgel werd gebouwd door de gebroeders Petrus Albertus en Francis Loncke in 1856. In 1938 werden enkele wijzigingen aangebracht door Jos. en Pieter Loncke. Het instrument kreeg een revisie in 2002, door P. Andriessen.


Orgel kerk Sint-Bavo

Merkem (Houthulst)
Het huidige orgel is van Jos. en Pieter Loncke (Esen) uit 1930.


Orgel kerk Sint-Bernardus (Nieuwpoort-Bad)

Sint-Bernardusplein (Nieuwpoort)
In 1925 werd in deze kerk voor het eerst een orgel geplaatst door Jules Anneessens. Het werd zwaar beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een nieuw orgel werd geleverd door Jos. en Pieter Loncke in 1949. Een herstelling vond plaats in 1994, door J. Bruggeman.


Orgel kerk Sint-Bertinus

Garenstraat (Poperinge)
In de 17de eeuw zijn diverse interventies van de orgelmakers Van Belle gedocumenteerd; de oudste materiële resten in het orgel dateren van toen. Nadien volgeden verschillende ingrepen.


Orgel kerk Sint-Dionysius

Esenstraat (Kortemark)
Over orgels van voor de Eerste Wereldoorlog is geen informatie beschikbaar; indien er een orgel aanwezig was, dan is het vernield in de Eerste Wereldoorlog. Een nieuw orgel werd gebouwd in 1930, door Jos. en Pieter Loncke uit het naburige Esen. Het werd in 1989 vervangen door een nieuw orgel van Loncke Orgelbouw uit Zarren.


Orgel kerk Sint-Gertrudis

Bovekerkestraat (Koekelare)
In de doksaalbalustrade is heden nog het frontpaneel aanwezig van een voormalige orgelkast. Over dit orgel - mogelijks een vroeg-19de-eeuws instrument - zijn geen gegevens bekend. Dit werk is verloren gegaan in de Eerste Wereldoorlog. In 1929 werd een nieuw orgel gebouwd door Jos. en Pieter Loncke.


Orgel kerk Sint-Jacob

Sint-Jacobsplein 5 (Diksmuide)
Het huidige orgel is gebouwd in 1930 door Jos. en Pieter Loncke. In 1993 werd het pijpwerk verwijderd door de toenmalige pastoor J. Marichal en orgelbouwer J. Bruggeman.


Orgel kerk Sint-Jan-Baptist

Markt (Houthulst)
Een eerste orgel zou geleverd geweest zijn door Jacobus-Philippus Forrest (Roeselare); te dateren ná de bouw van de eerste kerk (1857-68). Dit orgel werd hersteld door Maurice Delmotte (Doornik) in 1910-12. Het werd vernield in de Eerste Wereldoorlog. Het huidig orgel is gebouwd door Jos. en Pieter Loncke (Esen) in 1928.


Orgel kerk Sint-Jan-Baptist-Onthoofding

Eggewaartskapelle (Veurne)
Het orgel werd in 1862 gebouwd door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade). Het is rond 1875 overgebracht naar de nieuwe kerk; misschien geschiedden er toen reeds enkele wijzigingen. Volgens Jos Loncke zou het orgel vernield geweest zijn in de Eerste Wereldoorlog, doch het huidige orgel is nog steeds een P. Loncke-orgel (gesigneerd en gedateerd); het werd wel ooit ernstig beschadigd maar het is niet bekend in welke omstandigheden. Na de beschadiging werd het orgel niet naar zijn oorspronkelijke toestand hersteld, maar summier en onvolledig opgelapt.


Orgel kerk Sint-Laurentius

Klerken (Houthulst)
In 1792-93 was een nieuw orgel geleverd door L.-B. van Peteghem (Gent); het werd in 1855 gereviseerd door diens kleinzoon Pierre van Peteghem (Gent). In 1873 geschiedden herstellingen, wellicht door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade). Dit orgel werd vernield tijdens WO I. In 1929 werd een nieuw orgel gebouwd door Jos. en Pieter Loncke (Esen); het werd in 1966 door Jos Loncke en Zonen (Esen) gerenoveerd en uitgebreid.


Orgel kerk Sint-Martinus

Vladslostraat (Diksmuide)
Het huidige orgel is van 1928 en werd gebouwd door Jos en Pieter Loncke.


Orgel kerk Sint-Martinus

Werkenplein (Kortemark)
In 1768 werd een nieuwe orgelkast gemaakt door de lokale schrijnwerker Joseph Valcke; welke orgelmaker bij deze bouwfase betrokken was, is niet vermeld in de archieven. Vermits echter Andreas-Jacobus Berger (Brugge) dit orgel in onderhoud had, is hij wellicht bij die werken betrokken geweest. [Nota: De naam van Jacobus van Eynde die in één bron genoemd wordt kan niet op het werk van 1768 betrekking hebben.] In de 2de helft van de 19de eeuw werden werken uitgevoerd door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade). De kerk en haar inboedel gingen verloren in WO I. In 1924 werd een nieuw orgel geleverd door Jos. en Pieter Loncke (Esen); ook dit werk verging in oorlogsgeweld, in 1943. Het huidig orgel is van firma Jos. Loncke en Zonen (Esen), uit 1958.


Orgel kerk Sint-Martinus

Leiseledorp (Alveringem)
Reeds van vóór 1600 was er een orgel in de kerk van Leisele. In 1633 zou een nieuw orgel gekocht zijn.


Orgel kerk Sint-Martinus

Koolskamp (Ardooie)
Een orgel, afkomstig uit het Rijke Klaren-klooster in Brugge, en waarschaanlijk met nog hoge erfgoedwaarde, ging verloren in de Eerste Wereldoorlog. In de Interbellum-periode was er vermoedelijk geen orgel aanwezig. In 1951 werd op het West-doksaal een nieuw orgel gebouwd door Jos. en P. Loncke (Esen). Rond 2007 werd ook het Busschaert-orgel uit de voorgoed gesloten parochiekerk van Bossuit overgeplaatst naar de kerk van Koolskamp, als koororgel.


Orgel kerk Sint-Niklaas

Sint-Niklaasstraat (Diksmuide)
De kerk van Diksmuide heeft een onvoorstelbaar rijke voorgeschiedenis op gebied van orgelbouw. Het huidige orgel, op het westdoksaal, dateert van 1966 en is gebouwd door de firma Jos. Loncke en Zonen.


Orgel kerk Sint-Niklaas

Sint-Niklaasplaats (Veurne)
Het instrument, van Fr. Loncke, en de orgelkast, van Al. Desaever, dateren van 1897-98. Het orgel werd tijdens de Eerste Wereldoorlog gedemonteerd en nadien heropgebouwd door Fr. Vos. Dezelfde orgelbouwer voerde in 1932-33 herstellingwerken en wijzigingen uit. Na beschadiging in de Tweede Wereldoorlog, volgde een herstelling uitgevoerd door Jos. Loncke in 1943.


Orgel kerk Sint-Petrus

Sint-Pietersplein 10 (Diksmuide)
Het huidig orgel is van Jos. en Pieter Loncke uit 1931.


Orgel kerk Sint-Petrus

Stuivekenskerkestraat (Diksmuide)
Het huidige orgel is van 1929 van Jos. en Pieter Loncke. Het vorige instrument werd vernield in de Eerste Wereldoorlog.


Orgel kerk Sint-Petrus

Noordstraat 1a (Lo-Reninge)
Het oorspronkelijk orgel was gebouwd door Jacobus van Eynde in 1714. Over de verdere geschiedenis tot aan de Eerste Wereldoorlog zijn geen gegevens bekend, behalve een werk door Petrus Albertus Loncke, vermoedelijk te situeren na de werken aan de kerk van 1860-1870. Dit orgel zou vernield zijn in 1914-18; de vraag dient gesteld in welke mate het instrument zelf beschadigd was, aangezien de orgelkast in veiligheid werd gebracht in Parijs en nadien wél kon gerecupereerd worden. In 1937 hebben Jos en Pieter Loncke geopteerd voor de bouw van een volledig nieuw instrument in de daartoe aangepaste oude kast.


Orgel kerk Sint-Petrus

Gijverinkhove (Alveringem)
De bouwer van het orgel is Jean-Joseph van der Haeghen (Rijsel), in 1774-1775. De orgelkast is van Ign. de Vosselle (Sint-Winoksbergen). In 1821 heeft een herstelling plaats; in 1843 herstelt Ch.-L. Neuville (Rexpoëde) de blaasbalg; vanaf 1845 voert Petrus Albertus Loncke (Hoogstade) diverse kleine werken uit, nadien komt Henri Waeles (Izenberge) het orgel onderhouden. In 1948 nieuwe wijzigingen door J. Loncke (Esen).


Orgel kerk Sint-Petrus (Esen)

Esenplein 1 (Diksmuide)
In 1924 werd een nieuw orgel gebouwd door de gebroeders Jos. en Pieter Loncke. In 1971-72 werd nogmaals een nieuw orgel gebouwd door de firma Jos. Loncke en Zonen.


Orgel kerk Sint-Rectrudis

Woestendorp (Vleteren)
Het oorspronkelijk orgel werd gemaakt voor de abdij Sint-Sixtus in Westvleteren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het orgel zwaar beschadigd. Na de oorlog werden enkel doksaal en orgel teruggeplaatst. In 1927 bouwden Jos. en Pieter Loncke een nieuw instrument in de herstelde orgelkast.


Orgel parochiekerk Sint-Jans-Onthoofding

Stavele (Alveringem)
Het orgel is gebouwd door Pierre-Charles en Lambert-Corneille van Peteghem (Gent) in 1821-23. Herstellingen en wijzigingen geschiedden in 1851 door Frederic Ureel (Poperinge); in 1853, mogelijk door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade); nadien door respectievelijk Frederic en Jos. Loncke (Esen). In 1941 plaatste Jules Anneessens (Menen) een ventilator en occasie-blaasbalg. Het orgel werd gerestaureerd door Jan Lapon (Diksmuide) in 1996-97.


Orgels kerk Sint-Amandus

Uitkerke (Blankenberge)
Het orgel werd in 1797 gekocht van de gesupprimeerde abdij Ten Eekhoute in Brugge, waar het gebouwd was in 1624. De oorspronkelijke bouwer is niet bekend (mogelijks N. Helewoudt uit Brugge).


Orgels parochiekerk Sint-Maarten

Jozef Vandaleplein (Kortrijk)
De Kortrijkse hoofdkerk Sint-Maarten heeft als vanzelfsprekend een zeer rijke orgelgeschiedenis, reeds van in 1414: zowat alle namen van belangrijke Vlaamse orgelbouwers zijn hier aan te treffen (Langhedul, Carlier, Isoree, Medaert, Frémat, De Rijckere ...).


Orgels parochiekerk Sint-Salvator

Harelbeke (Harelbeke)
Het huidig instrument werd gebouwd door Th. Delmotte & Fils in 1908. Van het oude orgel werden herbruikt: het prospect, de windlade van het hoofdwerk, 8 registers. In WO II werd het orgel zwaar beschadigd; het werd gedemonteerd en opgeslagen. Een algehele reconstructie (en transformatie) geschiedde in 1948, door Jos. & P. Loncke.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Jos. & Pieter Loncke [online], https://id.erfgoed.net/personen/8143 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.