Klooster der zusters annuntiaten met lagere school

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Reninge
Straat Ieperstraat
Locatie Ieperstraat 7, 7A, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster der zusters Annuntiaten met lagere school

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Reninge

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994.

Beknopte karakterisering

Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Klooster der zusters annuntiaten met lagere school. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. In 1816 wordt een zusterklooster met bijgaande "School der Barmhartigheid" gesticht door Eerwaarde Heer Petrus Jacobus De Clerck (geboren in 1742 te Reninge). In 1833 wordt de stichting omgevormd tot een klooster van de zusters annuntiaten (zie geschilderd opschrift in centrale blinde nis). Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt het hoofdkwartier van het Belgisch leger in het klooster gevestigd. Het klooster was onderhevig aan vijandelijk geschut, doch liep in vergelijking met andere gebouwen in de dorpskern minder schade op.

In kern 19de-eeuws gebouw in voortuin. Vernieuwde hoge tuinmuur met portaal onder zadeldak, korfboogpoortje waarboven Marianis. Achteringelegen, lange kloostervleugel van twee bouwlagen onder pannen zadeldak met klokkentorentje. Gecementeerd en witgeschilderd parement met markerende rondbogige muuropeningen. Naar oud model vernieuwd houtwerk met kruisindeling. In de rechter zijgevel (aan verbindingsweggetje met Peperstraat) steen met vermelding van de "School der Barmhartigheid" en onleesbaar jaartal.

Achter dit klooster, aan de Peperstraat gelegen klassenvleugel uit de jaren 1920, gele baksteenbouw onder pannen schilddak Het domein wordt aan deze straat afgeboord door een muur met muurvakken en hoger poortje.

  • DEBAEKE S., Terugblik: Lo, Pollinkhove, Reninge, Noordschote, Veurne, 1992, p. 100.
  • LAMPAERT R., Reninge onder vuur, Koksijde, 2002, p. 21.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Reninge

Dorpplaats, Ieperstraat, Lostraat, Peperstraat, Sint-Maarten, Zwartestraat (Lo-Reninge)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ieperstraat

Ieperstraat (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.