erfgoedobject

Klooster der zusters annuntiaten met lagere school

bouwkundig element
ID
70273
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70273

Juridische gevolgen

Beschrijving

Klooster der zusters annuntiaten met lagere school. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. In 1816 wordt een zusterklooster met bijgaande "School der Barmhartigheid" gesticht door Eerwaarde Heer Petrus Jacobus De Clerck (geboren in 1742 te Reninge). In 1833 wordt de stichting omgevormd tot een klooster van de zusters annuntiaten (zie geschilderd opschrift in centrale blinde nis). Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt het hoofdkwartier van het Belgisch leger in het klooster gevestigd. Het klooster was onderhevig aan vijandelijk geschut, doch liep in vergelijking met andere gebouwen in de dorpskern minder schade op.

In kern 19de-eeuws gebouw in voortuin. Vernieuwde hoge tuinmuur met portaal onder zadeldak, korfboogpoortje waarboven Marianis. Achteringelegen, lange kloostervleugel van twee bouwlagen onder pannen zadeldak met klokkentorentje. Gecementeerd en witgeschilderd parement met markerende rondbogige muuropeningen. Naar oud model vernieuwd houtwerk met kruisindeling. In de rechter zijgevel (aan verbindingsweggetje met Peperstraat) steen met vermelding van de "School der Barmhartigheid" en onleesbaar jaartal.

Achter dit klooster, aan de Peperstraat gelegen klassenvleugel uit de jaren 1920, gele baksteenbouw onder pannen schilddak Het domein wordt aan deze straat afgeboord door een muur met muurvakken en hoger poortje.

  • DEBAEKE S., Terugblik: Lo, Pollinkhove, Reninge, Noordschote, Veurne, 1992, p. 100.
  • LAMPAERT R., Reninge onder vuur, Koksijde, 2002, p. 21.

Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  : 2005


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskom Reninge

  • Is deel van
    Ieperstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster der zusters annuntiaten met lagere school [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70273 (Geraadpleegd op 24-06-2021)