erfgoedobject

Wederopbouwpanden

bouwkundig element
ID: 72688   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72688

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Drie wederopbouwpanden
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bondgenotenlaan
    Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2015

Beschrijving

Drie wederopbouwpanden die in 1976 werden samengevoegd, met gelijktijdig herinrichting van de begane grond tot één grote winkelruimte. Het ruime hoekpand met de Pierre Joseph Van Benedenstraat - in totaal acht traveeën - staat op naam van de architecten L. Spéder en J. Vanderveken en draagt in de geveltoppen de jaartallen 1914/1921.

Historiserende opstand met art-deco-inslag voor de detaillering. Vrij strak geritmeerde bak- en natuurstenen bovenbouw, met rechthoekige vensters en bredere, hoger opgetrokken hoektraveeën met mijtervormige aflijning en erkervormige tweelichten onder balusterbalkons. Karakteristieke ornamentiek met gestileerde bloem- en bladmotieven en sculpturaal decor waaronder uitbeelding van een saterkop en adelaar. Op de begane grond ruime vitrines binnen een arduinen steekboogarcade, doorgetrokken in (de vroegere) nummers 65 en 67 en sinds 1964 in de Pierre Joseph Van Benedenstraat in de eerste twee traveeën ter vervanging van een oorspronkelijke deur. Het door pilasters gemarkeerde sobere en smalle pand (het vroegere) nummer 65, ontworpen door architect L. Landeloos en in een cartouche gedateerd 1920, vertoonde initieel een enkelhuisopstand. Dit geldt eveneens voor het belendende (vroegere) nummer 67, van 1921 en op naam van architect G. Decock (Leuven), dat getypeerd is door een evenwichtige klassieke compositie.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 79600 (bouwvergunning 14.06.1920); dossier 80329 (bouwvergunning 13.12.1920); dossier 78381 (bouwvergunning 27.06.1921); dossier 118471 (bouwvergunning 28.051964); dossier 124770/7985 (bouwvergunning 15.10.1976).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Wederopbouwpanden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72688 (Geraadpleegd op 09-07-2020)