Wederopbouwburgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Jan Stasstraat
Locatie Jan Stasstraat 18-20, Leuven (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Leuven (geografische herinventarisatie: 01-01-1997 - 15-02-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee wederopbouwburgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bondgenotenlaan

Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2015.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
DateringWO I, interbellum
Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Twee wederopbouwpanden die respectievelijk ontworpen werden in 1917 door architect A. Stevens en in 1919 door architect C. Goemans: de begane grond oorspronkelijk met woonfunctie, later deels verbouwd of aangepast voor winkelfunctie. Gevelarchitectuur met stijlkarakteristieken ontleend aan de 18de eeuw.

Nummer 18: met bak- en natuurstenen bovenbouw, gemarkeerd door een brede korfboognis met bow window en drielicht en een typerende detaillering in de borstwering en het balkonhekken; de klassieke gevelbeëindiging wordt onderbroken door een halsvormig uitgewerkt dakvenster. Nummer 20: met bovenbouw volledig bezet met natuursteen en geleed door cordons, drielichten gemarkeerd door balusterbalkon en -leuning op de bovenste bouwlaag en in vorm van een bow window in de als risaliet uitgewerkte linkse gevelpartij die eindigt in een halsvormige topconstructie met tweelicht.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 77516 (bouwvergunning 15.05.1917); dossier 78731 (bouwvergunning 12.09.1919).

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)

Auteurs: Mondelaers, Lydie & Verloove, Claartje

Datum tekst: 2009

Relaties

maakt deel uit van Bondgenotenlaan en omgeving

Bondgenotenlaan, Jan Stasstraat, Justus Lipsiusstraat, Koning Leopold I-straat, Lepelstraat, Louis Melsensstraat,...

maakt deel uit van Jan Stasstraat

Jan Stasstraat (Leuven)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.