erfgoedobject

Oorlogsgedenkkapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de IJzer

bouwkundig element
ID
78445
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78445

Juridische gevolgen

Beschrijving

De oorlogsgedenkkapel werd in 1924 opgericht ter nagedachtenis van de militaire en burgerlijke oorlogsslachtoffers van Oostkerke. Ze is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de IJzer, getuige hiervan het bas-reliëf met opschrift en afbeelding boven het portaal.

De eenbeukige kapel met leien bedaking en driezijdige koorsluiting is schuin tegenover de rooilijn geplaatst, op de hoek van de Oostkerkestraat en het nieuwe Sint-Veerleplein (dorpsverplaatsing). De kapel is aan weerszijden geflankeerd door nutsgebouwtjes, in een stompe hoek met de kapel. De blinde muurtjes ervan zijn afgelijnd door een gootlijst op klossen, en voorzien van ingemetselde gedenkplaten, met de namen van de slachtoffers en de volgende opschriften: "Oostkerke - het dankbare Vaderland aan de Gesneuvelden van Oostkerke 1914-1918" en "Oostkerke -duurbare gedachtenis der Burgerlijke slachtoffers".

De voorgevel van de kapel is uitgewerkt als een geelbakstenen tuitgevel met aandaken op schouderstukken. Het geprofileerde spitsboogportaal is in het timpaan voorzien van een dubbele banderol met opschrift "Heilige Maria Koningin van Vrede Bescherm Oostkerke" en daarboven een bas-reliëf in similisteen met opschrift in ingekleurde letters "Onze-Lieve-Vrouw van de IJzer BVO" en voorstelling van Maria met het kindje Jezus op stoel. In een medaillon (rechts boven) is een klimmende leeuw afgebeeld, golven onder de stoel symboliseren de overstroomde IJzervlakte. Het beeldhouwwerk is uitgevoerd door de Ieperse beeldhouwer Th. Cremer, confer signatuur op het timpaan. Het portaal is ingevuld met sierlijke rechthoekige poortvleugels met smeedijzeren beslag.

Het bepleisterde interieur is overwelfd door een houten straalgewelf met gordelribben. Het glasraam stelt een engel voor die een eredoek spreidt met opschrift "Moeder van bermhertigheid", gesigneerd en gedateerd "Camille Wybo 1924". Boven de toegang is een banderol geschilderd met opschrift "Genadige Jesus geef hen uw vrede". De verzorgde neogotische houten altaartafel (onder het glasraam) rust op gesculpteerde zuiltjes. De achterwand van het altaar is uitgewerkt met een roosmedaillon en flankerende spitsboognissen. Links en rechts van het glasraam vormen twee sierlijke houten mementokaders met portretmedaillons van de gesneuvelde burgers en militairen een symmetrisch ensemble. Eén medaillon herdenkt de onbekende soldaten, confer opschrift "Aan de onbekende soldaten hier begraven". Een gips van het bas-reliëf Onze-Lieve-Vrouw van de IJzer in de voorgevel is tegen de zijmuur bevestigd.

  • VANNESTE P. 2015: Wederopbouw van dorpskerken tussen Diksmuide en Nieuwpoort. Oorlogstrauma en kunsthistorische erfenis, Monumenten & Landschappen 34.5, 18-41.
  • VINDEVOGEL P. 2004: Blik op een polderdorp ... Oostkerke, Koekelare.

Bron     : Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier 4.001/32003/147.1, Het ensemble van de Sint-Veerleplein, de pastorie en de gedenkkapel als monument, het Sint-Veerleplein als dorpsgezicht.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oorlogsgedenkkapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de IJzer [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78445 (Geraadpleegd op )